back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Primátor Ondrej Kurbel odovzdal menovacie dekréty novej a staronovým riaditeľkám

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Od 1. júla 2024 budú počas ďalšieho funkčného obdobia Materské školy a Základná umelecká škola v Seredi vedené jednou novou a dvoma staronovými riaditeľkami. Všetky splnili požadované kritéria a prešli úspešne výberovým konaním, ktoré vyhlásilo mesto Sereď.

Na základe toho si riaditeľky vo štvrtok 27. júna prevzali z rúk primátora mesta Ondreja Kurbela menovacie dekréty.

V Materskej škole Komenského sa novou riaditeľkou stala Katarína Šuran, ktorá preberie vedenie po Ivete Fraňovej. Nová riaditeľka prichádza s bohatými skúsenosťami v oblasti predškolského vzdelávania a plánuje pokračovať v rozvoji školy a zlepšovaní kvality poskytovaných služieb. Funkciu riaditeľky bude vykonávať pre materskú školu a elokované pracoviská: MŠ Komenského A, MŠ Komenského B, MŠ Murgašova a MŠ Podzámska.

Na Materskej škole D. Štúra ostáva na ďalšie obdobie súčasná riaditeľka Beata Lukáčová, ktorá svojou prácou v uplynulých rokoch preukázala vysokú úroveň odbornosti a oddanosti k práci s deťmi. Jej pokračovanie vo funkcii zabezpečí rozvoj a stabilitu v chode školy. Funkciu riaditeľky bude vykonávať pre materskú školu a elokované pracoviská: MŠ D. Štúra A, MŠ D. Štúra B, MŠ Fádlyho a MŠ Pažitná.

Na Základnej umeleckej škole J.F.Kvetoňa si funkciu riaditeľky opätovne obhájila súčasná riaditeľka Dagmar Šajbidorová. Svoje skúsenosti a oddanosť vzdelávaniu bude ďalej využívať na podporu ďalších úspechov školy a na implementáciu pozitívnych zmien, ktoré prinesú prospech pre deti. Funkciu riaditeľky bude vykonávať pre Základnú umeleckú školu Jána Fischera-Kvetoňa na Komenského ul. a elokované pracovisko v Pate.

Beata Lukáčová

- Článok pokračuje pod reklamou -

Katarína Šuran

Dagmar Šajbidorová

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

- Inzercia -spot_img

Aktuality