back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

18. ročník Knižné hody: „50. rokov s vami v našom meste“

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Ľubica Mrvová – OA Sereď |  V mesiaci jún Obchodná akadémia v Seredi pokračuje realizáciou projektu Knižné hody. Témou tohtoročného 18. ročníka je 50. výročie založenia Obchodnej akadémie v Seredi. V priebehu mesiaca apríl a máj žiaci školy spoločne pripravovali panely, propagujúce jednotlivé odborné predmety, ktoré sa na škole vyučujú. Vytvárali interaktívne materiály, tematicky orientované k obsahu panelov. Žiaci 1. – 3. ročníka s využitím rovesníckeho a skupinového vyučovania postupne riešili interaktívne zadania – krížovky, osemsmerovky, hádanky, tajničky a testy, pričom mohli využiť materiály, ktoré boli pútavou formou zapracované na zhotovených paneloch. Výsledky testov boli percentuálne vyhodnotené a bude zostavené poradie tried, podľa úspešnosti riešenia. Trieda s najlepšími výsledkami dostane na konci roka zaslúženú odmenu.

V druhej časti projektu druháčky spolu s vyučujúcou p. Kormanovou a p. Račkovičovou, navštívili materské školy v Seredi – MŠ Komenského B, MŠ Podzámska, MŠ Murgašova a MŠ Komenského A. Detičkám v škôlke najprv krátko porozprávali o našej škole, čo sa učíme, čo sa všetko v škole organizuje. Odborné predmety by maličkým ešte nič nehovorili, ale keďže jedným z predmetov na škole je aj telesná a športová výchova, práve športové aktivity si pre nich naši žiaci pripravili. Spolu si zacvičili, plnili rôzne disciplíny – beh, preskakovanie cez prekážky a iné. Na záver škôlkari dostali medaily, sladkú odmenu, omaľovanky a malé darčeky, ktoré pre nich vyrobili žiaci OA na voliteľných predmetoch.

V tretej časti sme na našej škole privítali žiakov základných škôl: Cirkevnej ZŠ, ZŠ kráľa Svätopluka zo Šintavy, ZŠ J. Fándlyho a ZŠ J. A. Komenského. Žiaci základných škôl si najprv pozreli krátke video o škole a školských a mimoškolských aktivitách. Potom sa rozdelili do skupín, prezerali si panely a tiež spoločne riešili interaktívne zadania – osemsmerovky, tajničky, krížovky, zahrali sa puzzle a pexeso, ktoré boli obsahovo a tematicky zamerané na jednotlivé odborné predmety. Najlepší riešitelia boli ocenení darčekom a všetci zúčastnení dostali sladkú odmenu. Na záver si žiaci základných škôl prezerali priestory školy. Aktivity sa im páčili, dozvedeli sa veľa nových zaujímavých pojmov z oblasti ekonomiky, účtovníctva, daňovej sústavy, marketingu, podnikovej ekonomiky, administratívy a korešpondencie a informatiky.

Pripravené panely budú vystavené v priestoroch školy. Využijeme ich v septembri, kedy pripravujeme slávnostný galaprogram spojený s prehliadkou školy, venované 50. výročiu vzniku školy. No a následne budeme pokračovať poslednou štvrtou časťou projektu Knižných hodov, kedy plánujeme v mesiaci október navštíviť DSS v Seredi. Tešíme sa na aktivity s klientami DSS. Máme pre nich okrem interaktívnych materiálov pripravený aj súťažný kvíz: „Poznáš ekonomické pojmy?“ a tiež malé darčeky, ktoré im venujeme v rámci mesiaca úcty k starším.

Cieľom nášho projektu, je širokej verejnosti predstaviť školu, školské a mimoškolské aktivity a zároveň poukázať na to, že poznanie významu základných ekonomických pojmov je v dnešnej dobe nutnou súčasťou života každého človeka, pretože sa s nimi bežne stretáva a ovplyvňujú jeho každodenné bytie.

Projekt realizovaný s finančnou podporou mesta Sereď

zdroj: Mesto Sereď
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

PRIDAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!

Potvrdzujem, že som sa oboznámil a pochopil pravidlám diskusie.

Zadajte svoje meno tu

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

- Inzercia -spot_img

Aktuality