back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

William Schiffer. Monografia zberateľských medailí (Predstavenie novej knižnej publikácie)

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Vo štvrtok 18. apríla 2024 sa v záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave uskutočnilo stretnutie s Ondrejom Lietavcom, autorom reprezentačnej publikácie William Schiffer. Monografia zberateľských medailí. Podujatie moderovala Simona Jurčová, vedúca prezentačného oddelenia a kurátorka umeleckej zbierky Západoslovenského múzea v Trnave, a hudbou ho spestril hudobník, spevák a autor pesničiek Peter „Bonzo“ Radványi. Na úvod všetkých prítomných privítala knihovníčka Iveta Šimčíková. Zdôraznila, že knižnica podujatie pripravila spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej (MO MS) v Trnave, ktorého dlhoročná predsedníčka Adriena Horváthová bola tiež prítomná. Nasledovalo vystúpenie trnavského mužského robotníckeho spevokolu Bradlan.  Jeho čestným členom bol kedysi aj William Schiffer.

Všestranný umelec

Simona Jurčová začala spomienku na tohto všestranného umelca pripomenutím jeho života a diela. William Schiffer (26. 8. 1920 – 7. 8. 2007) bol rodákom zo Zvončína neďaleko Trnavy. Od roku 1945 žil v Paríži. Vytvoril akvarely, olejomaľby, vitrážové plastiky, monotypie, tapisérie, bronzové plastiky, emailové šperky, no predovšetkým medaily, na ktorých spodoboval rôzne význačné slovenské i zahraničné osobnosti. Po nežnej revolúcii sa rád vracal na Slovensko, kde pokračoval v umeleckej práci. V roku 1997 venoval časť zo svojej tvorby Slovenskej republike, Západoslovenské múzeum v Trnave sa tak stalo správcom vyše 250 jeho diel. Od roku 1998 bol čestným občanom Trnavy. V roku 2002 sa tam spolu s manželkou presťahovali. Vo Francúzsku i na Slovensku získal za svoje umenie mnoho významných ocenení. V roku 2007 mu udelil prezident Slovenskej republiky in memoriam Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za prínos v oblasti prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí a od 26. 10. 2007 má stálu expozíciu v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

Prelomový umelecký katalóg

Simona Jurčová sa o novej publikácii William Schiffer. Monografia zberateľských medailí  porozprávala s jej autorom Ondrejom Lietavcom. Je to numizmatik a zberateľ, člen Slovenskej numizmatickej spoločnosti pri SAV – pobočky v Trnave, pod ktorej hlavičkou táto kniha vyšla. Vydal ju na vlastné náklady. Zbiera diela medailérov z trnavského regiónu, ako sú napríklad Joseph Jurča, Anton Gábrik či Ladislav Snopek. Ako umelec ho mimoriadne zaujal W. Schiffer, preto sa rozhodol jeho dielo skompletizovať. Prezradil aj niekoľko zaujímavostí o činnosti Slovenskej numizmatickej spoločnosti a priblížil vznik medaily od náčrtku po razbu. S. Jurčová pochválila najnovšie knižné dielo O. Lietavca, že sa jedná o veľmi moderný katalóg, tzv. fontés. Prelomový je napríklad v tom, že obsahuje fotografie v mierke 1 : 1. Zachytáva vyše sto razieb W. Schiffera pochádzajúcich napríklad z parížskej či z kremnickej mincovne. Už na obale knihy hrajú dôležitú úlohu hrany medailí. Podľa O. Lietavca sa doteraz nikto podrobnejšie nevenoval nápisom na nich, a tak sa do toho pustil. Nebolo to jednoduché. Tvorba knihy prebiehala od roku 2014 a vyšla koncom minulého roka. Veľmi neľahkej úlohy fotografa sa zhostil Andrej Dávidek z Trnavy, ktorý urobil napokon aj grafiku a tlač knihy. A O. Lietavec má už plán do budúcnosti: rád by vytvoril podobný katalóg trnavských medailí.

Hudba, spev i tanec

- Článok pokračuje pod reklamou -

Hudobný hosť podujatia Peter „Bonzo“ Radványi okrem spevu a hry na rezofonickej gitare s kovovým telom spomínal na svoje zážitky s W. Schifferom. Vraj vždy, keď ráno vstáva, v mysli sa mu vynoria maestrove slová, že poriadny chlap začína žiť až po päťdesiatke. W. Schiffer ho raz vyhrešil, prečo nespieva po slovensky, a tak to v záhradnej čitárni napravil a do pesničky Nemám hlad, nemám smäd zakomponoval aj trnavský dialekt. V 90. rokoch, keď bol P. B. Radványi jedným z hlavných organizátorov veľkého medzinárodného hudobného festivalu Dobrofest v Trnave, W. Schiffer vytvoril plakety, ktoré boli odovzdané niektorým vystupujúcim umelcom a podporovateľom ako ceny Dobrofestu. P. B. Radványi podčiarkol, aký bol maestro skvelý rozprávač a vtipný spoločník. Spomenul tiež príhodu z obdobia svojho pôsobenia v trnavskom rádiu: W. Schiffer – hosť relácie hodnú chvíľu tancoval v priamom prenose a on ako moderátor musel poslucháčom do mikrofónu vysvetľovať, čo sa deje.

Plodné spolupráce v oblasti kultúry

Slovo dostala aj Adriena Horváthová, ktorá je nesmierne aktívna na poli trnavskej kultúry. Srdečne poďakovala Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, že dáva priestor aj matičiarom. Ďalšie jej slová vďaky patrili Danielovi Brilskému zabezpečujúcemu fotoprojekciu. Bohaté spomienky na W. Schiffera tak boli zdokumentované slovami i fotografiami. A. Horváthová vyzdvihla básnickú zbierku kaligramov matičiarky Margaréty Partelovej William Schiffer – medailér z Trnavy (Slovanské srdce s francúzskym šarmom).  Tiež prečítala krátku ukážku. W. Schiffer s obľubou navštevoval spoločenské a kultúrne podujatia.  Bol napríklad autorom pamätnej tabule Andreja Hlinku na budove Spolku sv. Vojtecha či plakety s vyobrazením Pribinu, Bernoláka a Štúra pre Literárny klub Bernolák. Činnosť MO MS v Trnave zahŕňala a zahŕňa mnohé zaujímavé podujatia ako Nočné verše promenád. Jedným z autorom ich myšlienky bol aj W. Schiffer, ktorý sa prezentoval ako recitátor s úžasnou pamäťou. V tomto roku sa bude konať už 19. ročník. V marci 2007 bolo W. Schifferovi udelené čestné členstvo MO MS v Trnave, no a v auguste 2007, žiaľ, odišiel navždy. V roku 2007 vyšla vo vydavateľstve Tirna spomienková kniha Mosty z medailí zostavovateľov Petra Horvátha a Zdenka Šimka, venovaná maestrovi.

Nehynúca pamiatka

Simona Jurčová vyslovila myšlienku, že William Schiffer by bol z podujatia v záhradnej čitárni, ktoré poctila svojou prítomnosťou aj jeho neter Lenka Šimková, veľmi šťastný. Bolo dôkazom toho, že na jeho rozsiahlu a hodnotnú tvorbu sa nezabudlo a že si jeho diela naďalej žijú vlastným životom.

 

Ružena Šípková

Foto: autorka

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

- Inzercia -spot_img

Aktuality

- Inzercia -spot_img