back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Dňa 4. mája si pripomíname Medzinárodný deň hasičov. Pri tejto príležitosti Vám prinášame rozhovor s veliteľom hasičskej stanice v Seredi

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Hasičov si spájame s hrdinskými činmi, rýchlym nasadením a nekonečnou odvahou. Ničia požiare, zasahujú pri haváriách, podávajú pomocnú ruku pri záchrane ľudských životov, zvierat ale napríklad aj pri zabuchnutých vchodových dverách. Organizujú besedy a preventívnu činnosť. Jednoducho, hasiči sú trénovaní a pripravení na rôzne scenáre, ktoré môžu nastať v každodennom živote.

Avšak, aké je skutočné zákulisie ich práce? Ako vyzerá bežný deň na hasičskej stanici, ako prebieha zásah a čo im pomáha vyrovnať sa s ľudskými tragédiami ? Na získanie odpovedí sme sa rozhodli urobiť rozhovor s veliteľom hasičskej stanice v Seredi, ktorý nám zároveň povie, ako sa cíti v svojej funkcii.

Andrej Slabej nastúpil do Hasičského a záchranného zboru v septembri roku 2021 ako hasič-záchranár na hasičskej stanici v Kolárove (Okresné riaditeľstvo HaZZ v Komárne). Do funkcie veliteľ hasičskej stanice v Seredi – odborný inšpektor bol preradený 1. apríla 2023 a zároveň bol vymenovaný do hodnosti poručík. Popri práci stále študuje na fakulte bezpečnostného inžinierstva v Žiline, kde si externe popri práci dokončuje druhý stupeň Ing., v programe Záchranné služby, ktorý je práve zameraný na problematiku požiarnej bezpečnosti.

Ako sa cítite v úlohe veliteľa hasičskej stanice?

Vo svojej novej funkcii sa cítim veľmi dobre k čomu prispieva hlavne kolektív, v ktorom pracujem. Môžem povedať, že zo strany mojich nadriadených a rovnako aj podriadených prichádza príjemná kolegialita, profesionalita. A v neposlednej rade i pomoc v plnení rôznych úloh.

Vykonávanie služobných povinností si vyžaduje neustále rozširovanie vedomostí a skúseností v rámci mojej zastávanej funkcie. Snažím sa o to, aby som svoje zadelené úlohy zvládal čo najlepšie, najzodpovednejšie a bezchybne.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Vo svojej funkcii ste už nejaký čas, máte za sebou previerkové cvičenie aj niekoľko zásahov. Ako hodnotíte schopnosti a odbornosť vašich podriadených ?

V našej „hasičskej“ rodine berieme prácu hasiča, či toto naše poslanie, veľmi zodpovedne a profesionálne. Už spomenuté previerkové cvičenie (rovnako i mnohé iné) sú určené na preverenie skúseností príslušníkov. Medzi mojimi podriadenými sa nachádzajú i služobne starší príslušníci, ktorí majú väčšie skúsenosti a dlhšiu prax, preto sa práve od nich veľmi rád učím, vzdelávam a čerpám pre nové skúsenosti.

Koľko zamestnancov má hasičský zbor v Seredi a ako máte rozdelené zmeny?

Na hasičskej stanici v Seredi je celkovo zaradených 18 príslušníkov zaradených do 3 zmien – A, B, C + ja ako veliteľ stanice.

Na každej zmene slúži 6 príslušníkov (minimálny stav slúžiacej zmeny sú 4) zabezpečujúci akcieschopnosť v priradenom zásahovom obvode. Rozdelenie zmeny pozostáva z veliteľa družstva, 2 technikov-strojníkov a ďalší vo funkcii hasič-záchranár.

Ako vyzerá bežný deň na hasičskej stanici, ak práve nezasahujete?

Každý deň nám začína 07:00 hod. nástupom. Tu začína výmena medzi zmenami (končiaca zmena odovzdá zmenu začínajúcej). Počas týchto úkonov príde k odovzdaniu dôležitých informácií a k rozdeleniu úloh na daný deň. Po nich si musia príslušníci prebrať a vyskúšať funkčnosť, bezchybnosť techniky (hasičská technika) a materiálno-technického vybavenie (výbava vozidiel). Každý príslušník si rovnako musí prichystať svoje osobné ochranné pracovné pomôcky (zásahový odev), aby bol schopný vykonať výjazd čo najrýchlejšie. Počas dňa príslušníci plnia úlohy podľa denného plánu. V ňom je zahrnutá zdokonaľovacia a fyzická príprava, údržbu techniky a objekt hasičskej stanice. Samozrejme na 24-hodinových zmenách majú príslušníci nariadený oddych (od 22:00 hod.) s ohľadom na pripravenosť vykonať výjazd pri nežiadúcej udalosti.

Počas celého roka máme aj ďalšie iné milé aktivity ako exkurzie materských a základných škôl, ktoré nás navštevujú (ukážky hasičskej techniky). Ľudia nás môžu cez deň vidieť na cestách aj bez toho, aby sme práve smerovali k výjazdu. Všetci príslušníci s vodičským povolením na techniku Hasičského a záchranného zboru s povolením ju využívať musia pravidelne absolvovať kondičné jazdy.

Aký okruh zastrešujete v prípade zásahov?

- Článok pokračuje pod reklamou -

Náš zásahový obvod je pomerne rozsiahly. Zabezpečujeme okrem Serede obce Šoporňa, Pata, Puste Sady, Zemianske Sady, Šalgočka, Vinohrady nad Váhom, Šúrovce, Dolná streda, Váhovce, Šintava, Veľké Úľany, Lúčny dvor. Primárne a často zasahujeme na úseku rýchlostnej cesty R1, v oboch smeroch od Vlčkoviec až po obec Báb. Samozrejme do nášho zásahového obvodu spadá aj rieka Váh a vodná nádrž Kráľová, kde tiež podľa potreby zasahujeme. Veľkou pomocou sú nám aj Dobrovoľné hasičské zbory priľahlých obcí. Vo veľa prípadoch vedia mať kratší dojazdový čas k miestu udalosti (vzhľadom na vzdialenosť k miestu udalosti).

Aké technické vybavenie používate v prípade nasadenia?

Naša stanica disponuje technikou, ktorou dokáže poskytnúť pomoc v každej situácii. Na vykonanie technických zásahov či pri dopravných nehodách je určený automobil hasičskej záchrannej služby Mercedes Benz Vario 816D. V technike sa nachádza napríklad vyslobodzovacie zariadenie, vybavenie na stabilizáciu, osvetľovací stožiar, elektrocentrálu a mnoho ďalšieho. Samozrejme vo vozidlách disponujeme aj hasiacimi látkami, primárne vodou. Na prepravu vody slúžia 2 automobilové striekačky s označením CAS30, Tatra 815/7 a Iveco Trakke. V oboch vozidlách so sebou nesieme až 9000 litrov vody a iné technické vybavenie, ktoré je potrebné na likvidáciu požiarov. Na hasičskej stanici je i výšková technika, konkrétne automobilový rebrík, ktorým vieme dosiahnuť výšku až 30 metrov. Do ťažko prístupného terénu zasa používame štvorkolku Polaris Ranger, ktorá je vybavená aj vysokotlakovým hasiacim zariadením na hasenie požiarov. Pre záchranu a práce na vode sme vybavený aj motorovým člnom.

Ako prebieha zásah, ak dostanete hlásenie z operačného strediska?

Od prijatia správy o vzniku nežiadúcej udalosti od operačného strediska Krajského operačného strediska a od vyhlásenia poplachu máme ako hasičská jednotka presne 1 minútu na vykonanie výjazdu. Na zreteľ sa pritom berie potrebná technika a počet príslušníkov.
Každý jeden hasič musí byť vybavený potrebnými osobnými ochrannými pracovnými pomôckami (zásahový odev – zásahový kabát, nohavice, topánky, prilba a rukavice). Od výjazdu jednotky technik-strojník zabezpečuje, aby sa jednotka dostala k miestu udalosti. Velitelia sa počas udalosti spájajú s operačným strediskom a čerpajú ďalšie pre nich dôležité informácie o udalosti. Celá zasahujúca jednotka sa pritom riadi príkazmi veliteľa. Už počas jazdy k miestu udalosti sa rozdeľujú úlohy a preberá sa postup záchrany.

Práca hasiča je náročná nielen fyzicky ale aj psychicky. Bojujete takpovediac so všetkými živlami, kde nasadzujete vlastný život. Zasahujete pri haváriách, kde vidíte často obrovské ľudské nešťastia. Ako sa vyrovnávate so smutnými či traumatickými zážitkami z práce?

Každý jeden z nás má svoj spôsob ako sa vyrovnať s takýmito situáciami. Každopádne po každom traumatizujúcom zásahu si nasadená jednotka spraví takpovediac svoj debriefing, kde si preberieme spolu celú situáciu z každého pohľadu. Navzájom sa podporíme a podržíme. Pre každého záchrancu je samozrejme ťažké prijať to, že už nedokáže akokoľvek pomôcť, aj keď pri každom zásahu dávame zo seba všetko. Ale sme profesionáli a musíme sa s tým dokázať vyrovnať. V rámci Hasičského a záchranného zboru má každý príslušník možnosť využiť krízovú intervenciu psychologickými zariadeniami zboru.

Podelíte sa s nami o nejaké zaujímavé výjazdy zo svojej praxe?

Počas vykonávania služobných povinností som sa stretol s rôznymi výjazdmi. Či už išlo o vážne dopravné nehody, rozsiahle požiare budov či iného. Nakoniec aj tak najradšej spomínam na tie s tým šťastným koncom, kde sme naozaj dokázali pomôcť. Pre nás je každý výjazd zaujímavým, pretože žiadny nie je rovnaký. Z každého výjazdu si odnášame novú skúsenosť, ktorá nás pripravuje na tú nadchádzajúcu.

Aké musí splniť uchádzač o zamestnanie podmienky, aby mohol byť hasičom?

- Článok pokračuje pod reklamou -

Každý jeden príslušník Hasičského a záchranného zboru musí byť fyzicky, psychicky a zdravotne spôsobilý. Overenie fyzickej zdatnosti prebieha na každoročných previerkach, kde musí splniť bodový limit v disciplínach ako skok z miesta, zhyby na hrazde, ľah-sedy, Cooperov test (beh na 12 minút), beh na 50 metrov a plávanie 100 metrov. Pri psychologických testoch plníme rôzne úlohy na postreh, sústredenie, logiku, pamäť a psychickú odolnosť. Samozrejme každý hasič musí byť aj v 100% zdravotnej kondícii, čo sa overuje pri lekárskych prehliadkach. Zdravotné prehliadky a fyzické overovanie zdatnosti vykonáva každý príslušník raz za rok aj s overovaním teoretických a praktických vedomostí.

V čom vidíte výnimočnosť poslania, ktoré so sebou prináša zamestnanie príslušníka HaZZ?

Pre mňa osobne spočíva tá výnimočnosť hlavne v pomoci druhým. Snažíme sa, aby sme dokázali pomôcť v každej situácii. Skoro každý malý chlapec sníva o šoférovaní veľkého červeného auta s modrými majákmi alebo hasiť požiare a zachraňovať ľudí v nebezpečenstve. A ja si teraz ten sen malého chlapca plním.

Na záver odľahčím náš rozhovor. Nachádza sa aj na stanici v Seredi povestná tyč akú vídame vo filmoch?

Nie, ( smiech ) vzhľadom na propozičnú dispozíciu budovy takúto tyč alebo sklz nepotrebujeme. Takže nie, naša hasičská stanica takouto tyčou nedisponuje.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články