back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

FS zaistila v rámci akcie „LOTUS“ 9 automobilov, dom, chatu a peniaze na účtoch v hodnote 4 milióny eur

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

FS SR |MM| Finančná správa úspešne zrealizovala akciu „LOTUS“, zameranú na rizikových a nepoctivých daňovníkov, ktorí obchodovali s dovezenými motorovými vozidlami tzv. autičkárov. Akcia sa uskutočnila prvý aprílový týždeň po celom Slovensku.  Vďaka spolupráci viacerých útvarov finančnej správy (daňoví kontrolóri a daňoví exekútori), sofistikovanej analytike a medzinárodnej výmene informácií boli subjekty identifikované a následne im bol zaistený hnuteľný a nehnuteľný majetok – 9 áut, dom, chata a tiež finančné prostriedky na bankových účtoch v objeme viac ako 260 tisíc eur. Celková výška rizikovej dane presahuje 4 milióny eur.

Finančná správa takýmto spôsobom využíva zákonné možnosti predbežne zabezpečiť majetok rizikových daňových subjektov až do právoplatného rozhodnutia vo veci. Cieľom je zabrániť im zbaviť sa tohto majetku alebo ho previesť na iné osoby. Zabezpečený majetok môže FS následne využiť v rámci vymáhania vzniknutých nedoplatkov. Na jednej strane chce byť finančná správa proklientsky orientovaná inštitúcia, ktorá motivuje daňové subjekty k dobrovoľnému plneniu daňových povinností. Na druhej strane chce dôsledne a nekompromisne pristupovať k skupine neférových daňových subjektov, ktorá daňové predpisy obchádza a porušuje, alebo sa zámerne vyhýba plneniu svojich daňových povinností.

Akcia „LOTUS“ nie je prvá akcia finančnej správy v tomto segmente, nakoľko finančná správa už koncom minulého roka efektívne zasiahla voči obchodníkovi s motorovými vozidlami, ktorý využíval tzv. zmiznutých obchodníkov. Teda spoločnosti, ktoré formálne nakupovali motorové vozidlá vo svojom mene a následne si vysokú daňovú povinnosť z titulu nákupu vozidiel z iných členských štátov EÚ kompenzovali odpočítaním dane z fiktívnych zdaniteľných plnení. Tomuto predajcovi bola na základe uložených predbežných opatrení na bankovom účte zaistená suma viac ako 550 tisíc eur.

Finančná správa registruje zvýšené riziko na dani z pridanej hodnoty, ktoré je spojené s nadobúdaním motorových vozidiel z iných členských štátov EÚ. Nielen v súvislosti so zapojením zmiznutých obchodníkov a uplatnenia fiktívnych vstupov pre optimalizáciu vlastnej daňovej povinnosti, ale aj v súvislosti s osobitnou úpravou DPH v oblasti použitého tovaru a takisto v súvislosti s nepriznaním nadobudnutia motorových vozidiel z iných členských štátov EÚ. Finančná správa sa na takéto a podobné daňové subjekty bude zameriavať aj v budúcnosti.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články