back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Uzatvorený most: Slovenská správa ciest chce začať s prácami na novom moste koncom roka 2024, informoval riaditeľ úseku investícií Joanidis primátora mesta Kurbela

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /  Vedenie mesta Sereď sa dnes stretlo so zástupcami Generálneho riaditeľstva Slovenskej správy ciest Bratislava v záležitosti uzatvoreného seredského mosta. Riaditeľ úseku investičných projektov a prevádzky SSC Ing. Juraj Joanidis informoval primátora o aktuálnych krokoch, ktoré v súvislosti s mostom SSC podniká a dohodli sa na spoločnej komunikácii problematiky uzatvoreného mosta aj smerom k verejnosti.

Primátor Serede Ondrej Kurbel sa informoval o aktuálnom pohľade vedenia SSC na riešenie uzatvoreného mosta v Seredi. Riaditeľ investícií SSC priamo na radnici v Seredi informoval primátora, že už bol zrealizovaný prieskum trhu pre vypracovanie statického posudku. Táto úloha vyplýva SSC z uznesenia vlády SR, ktoré prijala na svojom výjazdovom rokovaní v Galante práve vďaka iniciatíve a zaangažovaniu sa primátora Serede Ondreja Kurbela. Ten vystúpil priamo na vláde a okrem urgovania riešenia uzatvoreného mosta v Seredi prezentoval aj výsledok ankety, v ktorej respondenti reflektovali svoje zažité situácie a dopady na ich každodenný život práve kvôli uzávere dôležitého mosta v Seredi (pozn. výsledky ankety nájdete v tomto článku dolu).

Statický posudok by mala SSC obdržať v máji 2024. Na jeho základe sa bude posudzovať aj možnosť prejazdu dopravy do 3,5 tony v smere do mesta, čím by sa odľahčila doprava na R1 v úseku pripájača na Dolnú Stredu.

„Pre mesto ako celok dáva veľký zmysel spustenie aspoň jednosmernej premávky po moste, do doby začatia komplexnej obnovy mosta,“ uviedol primátor Ondrej Kurbel. Dodal, že mesto samotné má s obchádzkami mosta náklady rádovo v desiatkach tisíc eur.

Samotný projekt obnovy mosta je v štádiu rezortnej expertízy. „Expertné posúdenie Ministerstvom dopravy SR je súčasťou prípravy procesu verejného obstarávania zhotoviteľa diela. Aktuálne finalizujeme súťažné podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania. Ak by v obstarávaní nevznikli žiadne problémy, čo by bol ideálny stav, počítame s možnosťou podpisu zmluvy o výstavbe nového mosta v jeseni tohto roku. Opakujem však, že by išlo o ideálny stav,“ uviedol Juraj Joanidis. Pri takom priebehu výberu zhotoviteľa by bolo možné predpokladať, že začiatok komplexnej obnovy mosta padne na koniec tohto roka. Je dôležité zopakovať, že počas realizácie príde k úplnému uzatvoreniu mosta pre automobilovú dopravu na jeden rok, k dispozícii bude iba pešia lávka.

„Občania už rok pociťujú dôsledky uzatvoreného mosta. Oceňujem preto návštevu z generálneho riaditeľstva priamo u nás na radnici. Vnímam, že výjazdové rokovanie v Galante urýchlilo niektoré procesy. Máme cieľ komunikovať túto problematiku spoločne a sústrediť energiu na zrýchlené jednanie, na konci ktorého bude obnovený most odovzdaný do užívania verejnosti,“ uzavrel primátor Ondrej Kurbel.

- Článok pokračuje pod reklamou -

 

Vaše hlasy z ankety bolo počuť na vláde SR

Primátor mesta ďakuje všetkým respondentom, ktorí sa zapojili do ankety k uzatvorenému mostu. Vecné argumenty, ktoré sa vo výsledkoch ankety objavili, mohol následne použiť pri jednaní s vládou SR na výjazdovom rokovaní v Galante a boli mu v značnej miere oporou pri prezentovaní situácie v meste po uzatvorení mosta v správe Slovenskej správy ciest.

Do ankety sa v termíne od 21. do 26. marca 2024 zapojilo spolu 1445 respondentov.

– Do ankety sa zapojilo 76 percent obyvateľov Serede a ďalších 20 percent respondentov bolo z okruhu do 10 km od Serede. Vyše 88 percent bolo v produktívnom veku.

– Za mimoriadne nepriaznivý dopad a každodenné obmedzenia pociťuje až približne 64 percent respondentov a ďalších takmer 23 percent odpovedalo, že obmedzenie na nich vplýva viackrát týždenne.

– Najčastejšie problémy, ktoré respondentom uzatvorený most spôsobuje, sú zvýšené náklady na dopravu a časové straty, výrazne ovplyvnili návštevnosť podnikov a firiem v negatívnom zmysle a takmer 9 percent respondentov vníma, že niektoré prevádzky boli úplne zatvorené.

– Mesačne spôsobuje uzávera mosta zvýšené náklady do 50 eur až 35-percentám respondentov, 15-tim percentám však náklady stúpli o viac než 100 eur mesačne. Vyše 9 percent respondentov nepociťuje žiadnu zvýšenú záťaž.

– Takmer polovica respondentov už zažila kolíznu situáciu na obchádzkovej trase – na odbočovacom pruhu zjazdu R1 na Dolnú Stredu.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Úplné výsledky ankety TU: Výsledky_ankety_MOST

zdroj: Mesto Sereď
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články