back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Ministerstvo práce zverejnilo nové zjednodušené pravidlá k žiadostiam o výstavbu „Ihriska pre každé dieťa“

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

MPSVR SR |MM|  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo usmernenie k žiadosti o zmenu pri výstavbe „Ihriska pre každé dieťa.“ Na zjednodušené podmienky majú nárok prijímatelia, ktorým dotácia bola poskytnutá v rozpočtovom roku 2022 alebo 2023. Prijímatelia môžu použiť vlastný návrh detského inkluzívneho ihriska, pričom minimálne tri inkluzívne prvky podľa vlastného výberu musia byť aj naďalej zakomponované. Finančná alokácia na rok 2024 predstavuje výšku 5 miliónov Eur na vznik viac ako 100 ihrísk v tomto roku.

Prijímatelia, ktorým bola dotácia poskytnutá v rozpočtovom roku 2022 alebo v roku 2023 môžu požiadať o zmenu materiálu alebo o zmenu herných prvkov.

Ako uviedol minister práce Erik Tomáš: „Podmienky zjednodušujeme práve preto, aby sme vyšli v ústrety každému žiadateľovi, nech výstavbu ihriska zvládne realizovať a dotáciu plnohodnotne využije.“

V rámci dotácie v maximálnej výške 50 000 Eur môžu prijímatelia vybudovať ihrisko podľa individuálnych potrieb. Povinnosťou aj naďalej zostáva umožniť bezbariérový prístup ku každému inkluzívnemu prvku, pričom v rámci ihriska musia byť umiestnené minimálne tri ľubovoľné zo zoznamu, napríklad inkluzívne pieskovisko, zmyslový chodník s oporou na vzpriamenú chôdzu, bezbariérový malý domček a iné.

Z poskytnutej dotácie sa financujú iba oprávnené výdavky, akými sú samotné hracie prvky, prvky umiestnené v rámci oddychovej zóny pre návštevníkov ihriska (mobiliár) alebo výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie do výšky 5 % z dotácie.

Vzhľadom na skutočnosť, že počet žiadostí o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny v rámci prvého kola prekračuje vyčlenenú finančnú alokáciu, aktuálne nie je možné prijímať nové žiadosti o dotáciu. Najbližšia možnosť požiadať o dotáciu na vybudovanie detského inkluzívneho ihriska bude v termíne od 1. novembra do 31. decembra 2024.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Detaily k usmerneniu k žiadosti o zmenu pri výstavbe „Ihriska pre každé dieťa“, zoznam inkluzívnych prvkov a mobiliáru nájdete na tomto linku: usmernenie-k-ziadosti-zmenu-ihriska.pdf (gov.sk)

 

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články