back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Príhovor dekana seredskej farnosti Jána Hallona k veľkonočným sviatkom

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Pri príležitosti nastávajúcich veľkonočných sviatkov sme oslovili dekana seredskej farnosti Jána Hallona o príhovor obyvateľom mesta.

PRÍHOVOR:

Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšie sviatky kresťanov. Počas nich si pripomíname umučenie, smrť a slávne zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Udalosti Veľkej noci slávime počas Veľkonočného trojdnia, ktoré sa začína slávením pamiatky na Pánovu večeru na Zelený štvrtok. Pokračuje obradmi utrpenia a smrti nášho Pána na Veľký piatok. Vrcholí na Bielu sobotu Veľkonočnou vigíliou. Veľkonočná nedeľa Pánovo zmŕtvychvstania je najväčším a najradostnejším dňom celého cirkevného roka.

Osobitne obrady veľkonočnej vigílie sú majestátne. Je to najdlhšia liturgia v celom roku a predsa sa nám zdá taká krátka. Skladá sa zo 4 častí – z obradu svetla, liturgia slova, požehnania krstnej vody a liturgie Eucharistie.

Tak ako svetlo preniká do tmy, Kristus svojím milosrdenstvom nás oslobodzuje z tmy hriechu a smrti. Preniká do tmy našich starostí a bolestí. Ježiš Kristus sám o sebe hovorí: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12)

Boh skrze svoje slovo ochraňoval a viedol svoj ľud, ako o tom čítame vo Svätom písme Starého a Nového zákona. Božie slovo nám ukazuje celú pravdu o človeku a celú pravdu o živote. V ňom nachádzame všetko, čo potrebujeme vedieť, aby sme mohli dosiahnuť večný život. Pán Ježiš sa celkom stotožňuje so svojím slovom: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ (Jn 14, 6)

- Článok pokračuje pod reklamou -

Pri požehnaní krstnej vody si uvedomujeme, že voda je symbolom konca nerestí a začiatku čností. Boh vyslobodzuje vyvolený ľud z egyptského otroctva prechodom cez Červené more, Pán Ježiš prijal krst vo vodách rieky Jordán a napokon, keď visel na kríži, z jeho boku vyšla krv a voda. V krste sa Božou milosťou stávame Božími deťmi, členmi spoločenstva Cirkvi a Boh nám otvára bránu do večného života.

Posledná, štvrtá časť, veľkonočnej vigílie je liturgia Eucharistie. Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu, aby stále prebýval medzi nami, dával sa nám za pokrm pre našu dušu a vo svätej omši sprítomňoval pre nás obetu kríža. On sám o sebe hovorí: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“ (Jn 6, 51)

Na slávenie obradov Veľkej noci vás pozývame do farského kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi. Obrady budeme sláviť nasledovne: na Zelený štvrtok o 18:00 hod., na Veľký piatok o 15:00 hod., na Bielu sobotu o 19:00 hod., na Veľkonočnú nedeľu o 7:30, 9:00 v čepenskej kaplnke, 10:30 a 18:00 hod.

Na záver mi dovoľte všetkým vám popriať milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, aby vás a vaše rodiny sprevádzala „láska Zelelného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele“.

o. Ján Hallon

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články