back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Ministerstvo školstva zverejňuje interaktívnu mapu základných škôl, ktoré začnú učiť od septembra 2024 po novom

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

MŠVVŠ SR |MM|  Podľa nového vzdelávacieho programu vyučuje svojich prvákov a prváčky aktuálne už 39 základných škôl. Od septembra 2024 sa táto vlna inovácií potenciálne rozšíri do viac ako 400 ďalších škôl po celom Slovensku. Od dnes majú rodičia a široká verejnosť možnosť zistiť, ktorá škola v ich okolí prejavila záujem učiť po novom s podporou rezortu školstva.

Interaktívna mapa, zverejnená na stránke https://vzdelavanie21.sk/mapa-skol/, umožňuje rodičom lepší prehľad o tom, ktoré školy v ich okolí prejavili záujem učiť po novom od septembra 2024. Sú v nej zahrnuté aj tie základné školy, ktoré začali s postupným zavádzaním nového kurikula od minulého školského roku. Mapa je doplnená aj textovým zoznamom, v ktorom je možné vyhľadávať podľa názvu školy či jej adresy.

Komplexné zmeny v cieľoch a obsahoch základného vzdelávania otvárajú možnosti lepšej prípravy detí na život v 21.storočí. V nových vzdelávacích štandardoch sa kladie dôraz na metakogníciu, teda to, aby žiaci a žiačky postupne lepšie rozumeli tomu, čo sa  potrebujú naučiť, aký postup pri tom môžu zvoliť a ako  sa im darí napredovať. Vďaka novým obsahom a formám vo vzdelávaní bude možné v triedach budovať kultúru, kde budú môcť učitelia, učiteľky aj žiaci a žiačky zažiť úspech a dobrú odozvu.

Zmeny nastanú aj v tom, že deti dostanú oveľa viac priestoru a možností pre aktívnejšie trávenie času v škole. Zámerom nového vzdelávacieho programu je tiež pripraviť deti na nástrahy virtuálneho sveta a ako sa majú bezpečne a zodpovedne pohybovať v digitálnom prostredí. V rámci uplatňovania moderných foriem vzdelávania sa otvorila napríklad možnosť vyučovať v blokoch alebo upraviť dĺžku vyučovacej hodiny. Zmeny prinášajú aj posilnenie prierezových gramotností (environmentálna, finančná, digitálna, občianska, emocionálna a sociálna, čitateľská a vizuálna gramotnosť),  ktoré sú v novom štátnom vzdelávacom programe súčasťou vzdelávacích oblastí. Školy budú mať možnosť rozvíjať prierezové gramotnosti aj v rámci tematických dní.

Aké benefity prináša kurikulárna zmena?

Ťažisko vzdelávania sa presúva z odovzdávania vedomostí na rozvoj spôsobilostí žiakov a žiačok. Nové kurikulum základného vzdelávania otvára príležitosti:

- Článok pokračuje pod reklamou -
  • Sústrediť sa na schopnosť žiakov a žiačok myslieť a konať.
  • Uplatňovať metódy učenia založené na bádaní a aktivite žiakov a žiačok.
  • Zohľadniť potreby každého žiaka a žiačky.

Na tvorbe nového vzdelávacieho programu pracovali expertné tímy Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) od roku 2021, ich členmi boli aj externí spolupracovníci z akademickej a pedagogickej verejnosti. Učitelia, akademici, rodičia a aj žiaci sa zapojili do pripomienkového konania vo viacerých kolách. V postupnom zavádzaní bude v pravidelných intervaloch prichádzať k revízii programu. Nový štátny vzdelávací program schválilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) v marci 2023.

Prvá registrácia pre školy bola otvorená na jar 2023, tie prešli výberom, aby vznikla reprezentatívna vzorka prvých zavádzajúcich škôl. Druhé kolo registrácie bolo realizované na konci roka 2023. Tu už prihlášky neprechádzali žiadnym výberom a školy mohli prihlásiť riaditelia, ktorí mali záujem o poradenstvo a podporu v procese implementácie nového kurikula. Mapa, ktorá je aktuálne zverejnená, je predbežná a konečný zoznam škôl, ktoré budú učiť po novom, sa môže meniť v čase podľa rozhodnutia riaditeľa. Školy budú môcť do implementácie nového štátneho vzdelávacieho programu vstúpiť aj bez registrácie, stačí ak oznámia túto skutočnosť prostredníctvom rezortného zberu dát po začiatku školského roka 2024/2025.

Bližšie informácie o zmenách v cieľoch a obsahoch základného vzdelávania nájdete na stránke www.vzdelavanie21.sk.

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

  1. Stale su tu reformy a modernizacia skolstva ale ta mladez je sprostejsia a sprostejsia

PRIDAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!

Potvrdzujem, že som sa oboznámil a pochopil pravidlám diskusie.

Zadajte svoje meno tu

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

spot_img
- Inzercia -spot_img

Aktuality