back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

FS sprístupnila subjektom kalkulačku na výpočet daňových preddavkov

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

FS SR |MM|   Od 7. marca je sprístupnená na portáli  aktuálna daňová kalkulačka pre výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2024. Doplnením aktuálnych údajov z podaného daňového priznania za rok 2023 si na kalkulačke môžu daňové subjekty  prepočítať výšku preddavkov, ktoré budú platiť v roku 2024. Verejnosť má k dispozícii aktuálnu daňovú kalkulačku na https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/danove-kalkulacky .

Pomôckou pre daňové subjekty sú aj informačné materiály k plateniu preddavkov na dani z príjmov FO a PO za rok 2024.

  • Pre právnické osoby (PO):

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/DPPO/2024/2024.01.08_005_PO_2024_IM.pdf

  • Pre fyzické osoby (FO) :

2023.11.23_028_DZPaU_2023_I_Preddav_DPFO.pdf (financnasprava.sk)

2021.12.22_46_DZPaU_2021_MP.pdf (financnasprava.sk)

Keďže sa blíži aj termín na podávanie daňových priznaní – 2.4.2024, finančná správa zároveň vyzýva daňové subjekty, aby si svoje povinnosti neodkladali na poslednú chvíľu a urobili tak čo najskôr.  V prípade, že už dnes vedia, že využijú odklad podania daňového priznania, je potrebné, aby rovnako podanie oznámenia neodkladali a podali ho čo najskôr príslušnému správcovi dane na tlačive OZN493v22 v1.0 (financnasprava.sk) .

- Článok pokračuje pod reklamou -

Daňové povinnosti vedia v súčasnosti vybaviť klienti aj z pohodlia domova. S finančnou správou môže komunikovať elektronicky každý, teda aj fyzické osoby. Potrebná je registrácia na portáli finančnej správy. K registrácii a následnej autorizácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Všetky dôležité informácie nájdu občania na PFS v časti Elektronická komunikácia. Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články