ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Členovia MSČK v Pate bilancovali

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Včera, v piatok 1. decembra, sa v Pate uskutočnila výročná členská schôdza miestneho spolku Červeného kríža, ktorá bola spojená so stretnutím darcov krvi, pri príležitosti nadchádzajúcich Vianočných sviatkov a odovzdaním plakiet prof. Jánskeho a Kňazovického členom, ktorí splnili podmienky na ich prevzatie.

V úvode predsedníčka organizácie Mária Ševovičová uviedla, že aj napriek veľkej chorobnosti, sa rokovania zúčastňuje viac ako 80% členov a darcov.

V hodnotiacej správe konštatovala, že darcovia krvi sa v tomto roku zúčastnili na troch odberoch,  životodarnú tekutinu odovzdali v 82 prípadoch a získali 10 nových darcov. Popri svojej dobrovoľnej činnosti sa zúčastnili na Valentínskej kvapke krvi v ZŠ, pomáhali pri poskytovaní prvej zdravotníckej pomoci na prvom svätom prijímaní  a birmovke, či pri príležitosti MDD a úzko spolupracovali s hasičským zborom pri súťažiach.

V októbri sa členovia miestnej organizácie zúčastnili celoslovenskej akcie – Zbierky potravín pre sociálne slabších občanov – a vyzbierané potraviny rozdelili pre 10 rodín žijúcich v Pate.

Okrem týchto aktivít členovia MO spolupracovali s občanmi obce a na ich požiadanie im v domácom prostredí ošetrili rany, dekubity, zmerali tlak, alebo poskytli inú primeranú pomoc.

K prítomným darcom sa prihovoril aj starosta obce Jozef Berčík. Poďakoval im za ich humánnu aktivitu a povedal, že „svojím činom pomáhajú darcovia aj z našej obce v ťažkých chvíľach tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. Sú to ľudia neznámi a ako darcovia im dávajú nielen nádej do života, ale im aj pomáhajú, aby sa prinavrátili do svojich rodín a medzi nás v poriadku. Ich humánny čin je posolstvom okoliu a zároveň aj apelom pre mladšiu generáciu.“

- Článok pokračuje pod reklamou -

V závere oficiálneho programu odovzdali darcom krvi jednu zlatú Kňazovického medailu, jednu diamantovú, jednu zlatú, päť strieborných a tri bronzové Jánskeho plakety.

K dobrej večeri prítomným na dobrú náladu zahrala v Pate už veľmi dobre známa hudobná skupina Čerešienka.

Z uvedeného vyplýva, že činnosť členov miestnej organizácie Červeného kríža patrí medzi vzorové v okrese a to aj vďaka sponzorom – Obecnému úradu v Pate, manželom Tóthovým a Kuklovým a RaVODu Pata.

- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

PRIDAŤ KOMENTÁR