ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Ako môže mesto Sereď pomôcť, ak sa ocitnete v ťažkej situácií, či bez strechy nad hlavou?

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /   Bývanie

Mesto Sereď poskytuje obyvateľom mesta s trvalým pobytom možnosť nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta. Nachádzajú sa na Komenského ulici, Dolnomajerskej ulici a na Čepeňskej ulici.

Žiadatelia o nájomné bývanie musia splniť stanovené podmienky. Musia byť obyvateľom mesta s trvalým pobytom v meste Sereď, nesmú mať voči mestu nesplnené záväzky, nesmú byť vlastníkom nehnuteľnosti určenej na bývanie a musia mať pravidelný príjem, ktorého výška je špecifikovaná vo VZN č. 3/2019. Byty prideľuje mesto podľa uvoľnených kapacít po predchádzajúcich nájomníkoch a v prípade viacerých záujemcov o uvoľnený byt rozhodne o novom nájomníkovi žreb.

Ľuďom bez domova celoročne poskytuje mesto na mestskom úrade odborné sociálne poradenstvo, pomáha pri vybavovaní dokladov, dávok v hmotnej núdzi, dôchodku a poskytuje aj jednorazovú finančnú dávku v hmotnej núdzi. O pridelení dávky a o jej výške rozhoduje odborná komisia.

V zimných mesiacoch od decembra do marca mesto prevádzkuje vlastnú Nocľaháreň, ktorá sídli v budove Kultúrneho domu na Školskej ulici. Nocľaháreň je v tomto zimnom období prístupná denne od 19,00 hod do 7,00 hod nasledujúceho dňa. Kapacita nocľahárne je 10 osôb a poplatok je 80 centov za noc. V nocľahárni majú klienti možnosť vykonať osobnú hygienu, pripraviť si jednoduchú stravu, od mesta dostanú polievku, kávu, čaj a vďaka rôznym darcom aj čisté oblečenie. Počas tohto obdobia je možné využiť nocľaháreň aj ako bezplatné stredisko osobnej hygieny.

 

- Článok pokračuje pod reklamou -

Sociálne zázemie

Mesto okrem základného sociálneho poradenstva vykonávaného pracovníkmi sociálneho oddelenia mestského úradu, spolupracuje i s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami, ktoré sa v našom meste angažujú v sociálnej oblasti.

Výbornú spoluprácu má s farskou charitou, ktorá poskytuje materiálnu pomoc rodinám, seniorom, ľuďom bez domova. Aj v spolupráci s neziskovou organizáciou Náš domov, ktorá má sídlo v priestoroch Domu kultúry, sa už pomohlo nájsť niektorým klientom prácu alebo ubytovanie.

 

Plány do budúcna

V spolupráci s riaditeľstvom polikliniky a Trnavskou arcidiecéznou charitou začalo vedenie mesta rokovania o vytvorení priestoru pre Stredisko osobnej hygieny a krízové poradenstvo. Slúžiť by malo celoročne ľuďom bez domova a osobám, ktoré sa ocitli v krízových situáciách. Okrem osobnej hygieny by tu ľudia dostali aj bezplatné sociálneho poradenstvo.

Mesto Sereď má aj byty sociálneho bývania, ktoré sú určené pre žiadateľov, ktorí nedokážu splniť potrebné kritériá na nájomné bývanie. Nachádzajú sa na Trnavskej ceste. V súčasnosti sú už „vybývané“ a v zlom technickom stave. V záujme mesta je toto bývanie zrekonštruovať, upraviť a nastaviť podmienky ich využitia tak, aby boli poskytované žiadateľom len na nevyhnutnú dobu, počas ktorej si vedia zastabilizovať ich finančnú situáciu a byť schopní si zaobstarať iné bývanie. Uvažuje sa využívať toto bývanie aj v rámci projektu „housing first“.

 

zdroj: Mesto Sereď
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

PRIDAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!

Potvrdzujem, že som sa oboznámil a pochopil pravidlám diskusie.

Zadajte svoje meno tu

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie