ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Polícia sa zapojila v tomto týždni do medzinárodných a celoslovenských aktivít zameraných na elimináciu násilia