ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Po uvoľnení poslaneckého mandátu nastupuje do mestského zastupiteľstva nový poslanec. Zvolená bola aj nová predsedníčka legislatívno – právnej komisie.