ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Výstava venovaná 70. výročiu založenia podniku Slovenské pečivárne

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Mestské múzeum v Seredi pripravilo v termíne od 3. októbra 2023 do 2. novembra 2023 výstavu venovanú k 70. výročiu založenia Pečivární v Seredi.  Partnermi boli I.D.C. Holding, a.s., Prevádzkareň Pečivárne v Seredi a súkromní zberatelia, prevažne z radov terajších i bývalých pracovníkov.

Vedúca múzea Mária Diková vysvetľuje, čo bolo súčasťou výstavy: „Zo zbierky Mestského múzea v Seredi to boli napr. publikácia 30 ROKOV, Tridsať úspešných rokov n. p., Pečivárne v Seredi, ktorú vydalo vedenie podniku v auguste 1983 v Trnave. Ďalej bola vystavená kronika Pionierskeho domu v Seredi z rokov 1960 – 1961, v ktorej sú zápisy seredských pionierov, okrem iných aj z návštevy pečivárenskej továrne v Seredi spolu s nalepenými fotografiami a ochrannými známkami výrobkov. V ďalšej časti výstavy boli  prezentované fotografie a dokumenty zo zbierky múze, kde sa nachádza súbor fotografií z výrobného podniku a fotografie zamestnancov, ktorí súťažili v seredskom kultúrnom dome v rámci súťaží BSP.“

Návštevníci mohli počas jedného mesiaca vidieť na výstave ďalej fotografie z výroby,  skupín pracovníkov z výrobných liniek, výstrižky z novín a časopisov, brožúkry informujúce o sortimente trvanlivého pečiva. Zaujala aj kronika Zväzu žien pri n. p. Pečivárne v Seredi, katalógy výrobkov I.D.C. Holding a. s., Pečivární v Seredi a Figara v Trnave
„Zo súkromných zbierok sú vystavené fotografie zo schôdzí, slávností a brigád,
odznaky a publikácie, ktoré poskytla Elena Števčíková, reklamné šálky s logami od Petra Kapoša a fotografie poskytla rodina Bilková – Ulehlová. Zo zbierky Milana Zindra je vystavená aj pôvodná tabuľa závodu Slovenské pečivárne z roku 1953,“ vysvetlila vedúca múzea.

Mestské múzeum k histórii podniku uvádza, že podľa zriaďovacej listiny, ktorú vydalo Ministerstvo potravinárskeho priemyslu 2. decembra 1952, vznikol v Seredi závod od 1. januára 1953 Slovenské pečivárny, národní podnik, so sídlom v Seredi, od 2. októbra 1953 mal už slovenský názov Slovenské pečivárne v Seredi. Závod pečivární umiestnili do objektu bývalej kostiarne na konci Cukrovarskej ulice. V rokoch 1962-1964 postavili nový pečivárenský závod  v Seredi na Trnavskej ceste. Celý podnik – starý závod na Cukrovarskej ulici a nový závod na Trnavskej ceste v Seredi  bol začlenený pod Průmysl trvanlivého pečiva so sídlom v Prahe. Podľa výmeru Ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo dňa 18. decembra 1968 vznikol už samostatný národný podnik – Pečivárne Sereď, vedený od 1. januára 1969. Podriadený bol odborovému riaditeľstvu Cukrovinky a Kávoviny Bratislava a neskôr pod Cukor-cukrovinky, Bratislava. V roku 1992 Pečivárne Sereď privatizovala spoločnosť, založená v Prahe –  I.D.C. s.r.o. (Investment Development Company), v roku 1997 sa transformovala na akciovú spoločnosť. V starom závode bola ukončená výroba  v apríli 1999 a presťahovaná bola do nového závodu na Trnavskej ceste. Prevádzkareň Pečivárne Sereď patrila už do korporácie I.D.C. Holding, a.s.

V roku 1970 bolo v závode zamestnaných okolo 680 zamestnancov. Vyrábali okolo 60 druhov trvanlivého pečiva, ktoré prostredníctvom Združenia potravinárskeho obchodu vyvážal nielen po celom Slovensku ale už aj do zahraničia. V súčasnosti je I.D.C. Holding, a.s. hrdým pokračovateľom výroby mnohých tradičných oblátok. V niekoľkých ročníkoch po sebe získali jeho výrobky ocenenie „Najdôveryhodnejšia značka v kategórii sušienky a oblátky“. Do portfólia spoločnosti patria obľúbené Horalky či Tatranky, Mila, Mäta, Lina, Kávenky alebo Kakaové rezy.

 

- Inzercia -spot_img

Ďalšie články