ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Niekto bude rozprávať o tom, že treba brať ohľad na životné prostredie a tuto vo vnútrobloku na D. Štúra vyrúbu skoro všetky stromy??? – pýta sa obyvateľka Serede