ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Bez zaváhania a akýchkoľvek zábran nechali (poslali?) kradnúť dieťa. Čo z neho vyrastie?