back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Podujatie BLIŽŠIE K SEBE posilnilo spoluprácu so spriatelenými zariadeniami z Českej republiky

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Seredi usporiadal dňa 21.9.2023 nádherné podujatie pod názvom BLIŽŠIE K VÁM. Išlo o stretnutie s družobnými zariadeniami z Čiech – Domova pro seniory Sokolnice, Srdce v domě Klentnice a Domov pro seniory Skalice.

Podujatia sa mimo zástupcov družobných zariadení zúčastnila aj vedúca odboru sociálnych vecí TTTSK Blažena Flamíková, vedúca oddelenia stratégie, manažmentu a sociálnej pomoci na TTSK Monika Valúchová, riaditeľka VšZP v Trnave Maria Hlbocká, dištriktuálny dekan Imrich Kováč, viceprimátorka Serede Mária Fačkovcová, vedúca Oddelenia sociálneho, bytového a rodiny na MsÚ v Seredi Silvia Adamčíková, aj príbuzní klientov.

Týmto podujatím zúčastnení otvorili nové kapitoly v partnerských vzťahoch so zariadeniami podobného typu z Českej republiky, v získavaní nových poznatkov a skúseností v starostlivosti o seniorov ale aj ľudí vyžadujúcich zvláštnu starostlivosť.

Prvá spolupráca začala už v minulosti so zariadením Domov pro seniory Sokolnice. Vďaka projektu s názvom: PLUS PRE KVALITU ŽIVOTA PRE SENIOROV S CEZHRANIČNOU SPOLUPRÁCOU a príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky získal Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Seredi kompenzačné pomôcky za 30 000 eur, ktoré skvalitňujú život klientom ale aj uľahčujú zamestnancom prácu s nimi.

Riaditeľka DD a DSS Sereď Milada Floriánová uviedla: „ Návštevy, worshopy, semináre, vymieňanie zručností a vedomosti vedie k skvalitneniu života v oboch zariadeniach. Tento rok sme sa rozrástli o dve nové zariadenia v Južnej Morave: Srdce v domě Klentnice a Domov pro seniory Skalice. Naša silná štvorka bude vzájomne pracovať na dosiahnutí lepších podmienok pre našich klientov, rozbehneme ďalšie projekty, ktorými získame finančné prostriedky na skrášlenie a modernizovanie exteriéru našich zariadení. Najvyšším prínosom bude zvýšenie teoretických a praktických znalostí počas workshopov a seminárov. To prinesie pre obe strany kvalitnejšiu starostlivosť o klientov oboch DSS, adekvátne používanie kompenzačných pomôcok, výmenu skúseností i zručností.“

Program pozostával hudobného vystúpenia, krátkym divadlom v podaní klientov DD a DSS Sereď, prezentácii pripravovaných projektov, tvorivých dielní ale aj kontaktnej výstave papagájov.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Jedným z významných bodov tohto podujatia bolo darovanie obrazov pre všetky zúčastnené inštitúcie. Na obraze sú zachytené otlačky rúk riaditeľov spriatelených domovov, čo symbolizuje pevnú spoluprácu a partnerstvo. Strom na obraze reprezentuje pevné korene, ktoré tieto zariadenia vybudovali a anjel symbolizuje ochranu a starostlivosť, ktorú poskytujú seniorom.

Ďalšou peknou tradíciou tohto stretnutia bolo sadenie ruží. Už v minulosti boli vysadené dva kríky ako symbol spolupráce s Domovom pro seniory Sokolnice a spoločnosťou FM Logistik. Na tohtoročnom podujatí boli vysadené ďalšie dva ružové kríky, tentoraz na počesť zariadení Srdce v domě Klentnice a Domova pro seniory Skalice. Posledný ružový krík bol venovaný ako vďaka Trnavskému samosprávnemu kraju za ich podporu a pomoc.

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

- Inzercia -spot_img