back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Rozhovor s riaditeľkami materských škôl v Seredi na tému prázdniny, rekonštrukcia budov, modernizácia zariadení, poplatky a prijímanie detí

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

ROZHOVOR:

Aká je kapacita Vašich materských škôl a elokovaných pracovísk?

MŠ D. Štúra: Celková kapacita je v zmysle zákona 245/2008 Z.z. 273 detí.

MŠ Kom.: V našej škôlke je to 243 detí.

Koľko zamestnancov celkovo sa stará o chod zariadenia?

MŠ D. Štúra: V MŠ D. Štúra a jej elokovaných pracoviskách pracuje 51 zamestnancov.

MŠ Kom.: V MŠ Kom. a elokovaných pracoviskách pracuje 48 zamestnancov.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Majú seredské škôlky dostatok miest, je pokrytý dopyt?

MŠ D. Štúra: Za našu materskú školu môžem povedať, že my za posledné roky vždy vyhovieme všetkým uchádzačom o umiestnenie detí, ktoré dosiahli vek 3 roky do 31. augusta daného roka. Podotýkam v čase zápisu. Za posledné roky vieme umiestniť aj deti, ktoré dosiahnu vek 3 roky do 31. decembra daného roka. Smolu majú rodičia, ktorí prídu po zápise a kapacita MŠ je už naplnená a my im nevieme vyhovieť hoci ich dieťa má už 3 roky.

MŠ Kom.: Za posledné roky prijmeme všetky deti čo dovŕšia 3 roky, vieme umiestniť časť detí narodených do decembra. Nemáme možnosť prijať deti počas školského roka nakoľko v septembri je už kapacita naplnená obvykle na viac ako 100%.

Podľa akého kritéria prijímate deti do MŠ?

MŠ D. Štúra: Prvým a najdôležitejším kritériom je vek detí. Deti prijímame od najstaršieho po deti, ktoré nám dovolí počet voľných miest. Podotýkam, že si nedovolíme ani jedno dieťa vynechať. Neberieme do úvahy trvalé bydlisko detí. Prijímame aj deti so zdravotným znevýhodnením podľa toho či materská škola má vytvorené podmienky pre takéto dieťa.

MŠ Kom.: Deti berieme podľa veku, prednosť majú deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie. Prijímame deti aj so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti so zdravotným znevýhodnením ak máme na to vytvorené podmienky, potrebný počet asistentov učiteľa a pomocných vychovávateľov.

Je možné prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky?

MŠ D. Štúra: Ako som už vyššie spomínala deti berieme narodené aj po auguste ak máme voľné miesto. Mladšie deti, tie ktoré dosiahnu vek 3 roky po decembri daného roka už neberieme. Tieto detičky patria do jasieľ. Ak je voľné miesto zoberieme tieto deti počas školského roka, ale je veľmi malá šanca, že sa niečo uvoľní.

MŠ Kom.: Také dieťa prijmeme ak je voľná kapacita, dieťa musí byť odplienkované. Deti čo nemajú 3 roky patria do jasličiek.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Koľko platí rodič mesačne za jedno dieťa poplatok a koľko dopláca mesto?

MŠ D. Štúra: Poplatok za materskú školu je mesačne 30 €. Za stravu rodičia platia za jeden deň 2,30 € plus paušálne za mesiac 4 € za réžie.

MŠ Kom.: Poplatky sú pre obe škôlky rovnaké, v zmysle platného VZN.

Koľko detí navštevovalo škôlky počas prázdnin?

MŠ D. Štúra: Na prázdniny bolo prihlásených 142 detí. V skutočnosti chodilo priemerne 80 detí. Prázdniny sú pre nás vždy jedna katastrofa. Rodičia záväzne prihlásia deti na celé prázdniny a potom neprídu. My musíme mať zabezpečené všetko na nahlásený stav detí. Zbytočne nakúpené potraviny, zamestnanci v práci a triedy poloprázdne. Trápi ma, že si nemôžu zamestnanci čerpať dovolenky. Najviac to je cítiť pri pedagogických zamestnancoch, ktorým zostáva väčšia časť nevyčerpanej dovolenky. V konečnom dôsledku si ju musia čerpať cez školský rok, deti sa spájajú do spoločných tried a rodičom sa to nepáči.

MŠ Kom.: Na júl bolo zahlásených 112 detí, v priemere chodilo 60 a menej, v auguste 76 a chodilo 45 a menej. Súhlasím s tým, čo napísala pani Lukáčová, tieto problémy máme aj my už dlhoročne. Je to problém celoslovenský a dokedy sa nezmení školská legislatíva sa nedá vyriešiť. Rodič má právo mať celé leto dieťa v MŠ, ale aj zamestnanci MŠ majú právo na čerpanie dovolenky v zmysle ZP. Zodpovedný rodič si dochádzku počas júla a augusta naplánuje a včas dieťa v prípade choroby odhlasuje. Robili sme v zmysle vyhlášky o MŠ dva krát prieskum dochádzky, vysvetľovali kapacitné možnosti počas leta, bohužiaľ zopakovala sa každoročná skutočnosť a deti boli prihlásené „pre istotu“ na celé leto.

Školy väčšinou využívajú prázdniny na rôzne opravy a rekonštrukcie. Ako to bolo u Vás?

MŠ D. Štúra: Všetky pracoviská sa museli dôkladne upratať a dezinfikovať, každá hračka a to doslovne. Opravili sme hospodársky pavilón na elokovanom pracovisku na ulici Fándlyho, kúpili sme všetky interiérové dvere v budove, natreli zárubne, kúpili sme nový koberec do jedného pavilónu a nové skrine na odkladanie ležadiel a posteľného prádla pre deti. Na elokovanom pracovisku Pažitná sme opravili sklad pomôcok, kde sme kúpili nové regále. Potrebovali by sme vymaľovať elokované pracovisko Cukrovarská ale financie nám to nedovoľujú.

MŠ Kom.: Na pracoviskách bola uskutočnená dezinfekcia priestorov, tepovanie, do práčovne sme dali paplóny a podhlavníky. Na Komenského B prebieha rekonštrukcia strechy, bohužiaľ návalové dažde spôsobili zatečenie budovy a je nutné maľovanie. Predpokladáme že stavebník práce odovzdá na čas. V súčasnosti stierkujeme a maľujeme tri kuchyne. V júli boli na Murgašovej vymenené termo ventily na radiátoroch. Pán údržbár namaľoval zárubne na
Murgašovej ulici. Pripravujeme rekonštrukciu škrabkovne na Komenského A. Vymenili sme troje vchodové dvere.

Aké väčšie práce boli v uplynulom období v škôlkach vykonané?

- Článok pokračuje pod reklamou -

MŠ D. Štúra: V uplynulom školskom roku na našich zariadeniach neboli vykonané žiadne väčšie opravy, iba rutinná údržba budov. Fotovoltaika bola zrealizovaná na budove MŠ D. Štúra budova A v minulom období a vtedy prebehla aj rekonštrukcia celej budovy.

MŠ Kom.: Z projektu DM bola nainštalovaná a už spustená fotovoltalika na Komenského A, vyrobíme toľko elektriny čo spotrebujeme. Z enviroprojektu sme postavili ekoučebňu na Komenského A.

Bola vykonaná modernizácia zakúpením nového zariadenia, kuch. vybavenia a pod.?

MŠ D. Štúra: Bohužiaľ neboli modernizované niekoľko rokov.

MŠ Kom.: Máme zmodernizované tri školské kuchyne – obklady, elektrina, voda, odpad. Všetky kuchyne sú vybavené novými nerezovými spotrebičmi za posledných 5 rokov. Minulý rok bola zrekonštruovaná škrabkovňa na Murgašovej. V tomto roku sme zakúpili chladničky, mrazničky a sporák na Murgašovu, z dôvodu že sme začali variť 40 obedov pre nové jasle v Seredi Sovička. Na Komenského varíme pre detské centrum Stonožka. Do jedální priebežne nakupujeme nové taniere, poháre, hrnce, regále.

Čo čaká Vašu MŠ do konca roka?

MŠ D. Štúra: Pevne verím, že sa podarí dokončiť kuchyňa na D. Štúra budova B a celkové jej interiérové vybavenie, ktoré stagnuje od jej otvorenia.

MŠ Kom.: Všetky plánované rekonštrukcie sa uskutočnili cez prázdniny.

Keďže sa začína školský rok, aké rady by ste dali rodičom v prvé dni, keď k vám privedú dieťa do materskej školy?

MŠ D. Štúra: Každé dieťa je iné, každé potrebuje iný individuálny prístup, Vaše deti budú v dobrých rukách.

MŠ Kom.: Dieťa ktoré je vedené k samostatnosti, je zvyknuté určitý čas pobudnúť u starých rodičov, kamarátky, má osvojené základné hygienické návyky, zväčša máva bezproblémový nástup do MŠ. Rodič nám profesionálom zveruje najväčší poklad čo má doma a my sa mu o jeho poklad s láskou staráme.

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie

- Inzercia -spot_img

Aktuality