ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Civilná ochrana ako dôležitá súčasť ochrany obyvateľov v minulosti a dnes