back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Župa začala so stavbou nového objektu pri DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec, ako aj obnovou existujúcich budov

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

TT SK |MM| Trnavský samosprávny kraj pokračuje v modernizácii a rozširovaní kapacít zariadení sociálnych služieb  (ZSS) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Župa v tejto súvislosti začala so stavbou nového objektu pri Domove sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec, ako aj obnovou existujúcich budov. Kraj zo svojho rozpočtu investuje celkovo viac ako 2,9 milióna eur.

„Naším cieľom je zabezpečenie kvalitného, bezpečného a dostupného prostredia pre aktuálnych aj budúcich klientov zariadení sociálnych služieb. Aj naďalej pokračujeme vo výstavbe, rozširovaní kapacít a ich modernizácii. Pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovci pristavíme novú budovu, v ktorej sa bude nachádzať kuchyňa, jedáleň, izby so zázemím pre klientov, ale aj administratívna časť. Prestavbou bývalej administratívnej budovy zase vytvoríme nové chránené bývanie. V ňom budú pre klientov vytvorené podmienky pre samostatný život za pomoci asistencie,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že plánovaná doba výstavby je 18 mesiacov.

Nová dvojpodlažná budova nadväzuje na jestvujúce zariadenie, pričom sa bude na prízemí nachádzať kuchyňa, jedáleň a na poschodí päť samostatných buniek s kapacitou pre dvadsať klientov zariadenia. V rámci starostlivosti o klientov sa bude v budove nachádzať aj terapeutická miestnosť, ošetrovňa či ambulancia.

Chránené bývanie, ktoré vznikne rekonštrukciou existujúcej administratívnej budovy, bude mať maximálnu kapacitu pre šesť klientov. Súčasťou izieb bude kuchynka aj hygienické jadro, v budove je tiež samostatne navrhnutá prevádzka práčovne. Proces chráneného bývania bude zabezpečený odborným personálom.

Plánovaná doba výstavby v hodnote vyše 2,7 milióna eur je 18 mesiacov, pričom stavebné práce realizuje spoločnosť Metrostav Slovakia, a.s, Bratislava, ktorá vzišla z transparentného verejného obstarávania.

Trnavská župa má v zriaďovateľskej pôsobnosti 21 zariadení sociálnych služieb. V okrese Galanta sa nachádza 5 z nich. Okrem DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec ide o DSS pre deti a dospelých Galanta, DSS pre dospelých Košúty, DSS pre deti a dospelých v Šintave a Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Sereď.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články