back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Ďalšia dopravná nehoda na nadjazde

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Sereď / Dolná Streda / Opätovne sa potvrdzuje nebezpečné odbočovanie na nadjazd ponad R1 v smere na Dolnú Stredu. Toto sme predpokladali a na tento fakt sme kompetentných upozorňovali v dostatočnom predstihu, ako bol most ponad železnicu v Seredi uzatvorený. Presnejšie sme na nevhodnosť zvolenej obchádzky upozorňovali hneď po publikovaní návrhu kompetentných orgánov.

Pre objektivitu je potrebné uviesť, že zodpovední si nebezpečenstvo uvedomili po niekoľkých týždňoch, kolón na R1 a dopravné značenie označujúce obchádzku uzatvoreného mosta urobili nie cez Dolnú Stredu, teda rizikový nadjazd, ale cez Šintavu a to výjazd z diaľnice na Šoporňu.

Kompetentní však „zabudli“, že občanom a samospráve oznámená obchádzková trasa je úplne iná a zhruba o polovicu kratšia. Povedané inak, na základe značenej obchádzkovej trasy podľa predstáv kompetentných orgánov má obyvateľ mesta prejsť za bežným vybavovaním a nakupovaním napr. z Kasárenskej, Trnavskej alebo Bratislavskej ulice do centra mesta a späť takmer 30 km, v závislosti na miesto, ktoré v meste potrebuje navštíviť.

Dá sa predpokladať nárast dopravných nehôd na týchto kritických úsekoch a opätovne je nutné vyvodiť zodpovednosť voči konkrétnym osobám zodpovedným za nedostatočnú údržbu nadjazdu (majetku štátu) a nedostatočnému zamedzeniu nadmerného ničenia mosta ponad železnicu v čase, kedy bola doprava nad 3,5 tony z mosta vylúčená. Zhruba 1,5 roka pred uzatvorením mosta sme správcu komunikácie a Okresný úrad upozorňovali na riziko predčasného opotrebenia mosta a jeho následného skorého uzatvorenia, navrhovali sme osadenie mechanických zábran pred most, ktoré by vylúčili vjazd kamiónov na most, no toto bolo zo strany kompetentných ignorované a žiadne opatrenia reálne zabraňujúce ničeniu mosta kamiónmi vykonané nebolo.

V súčasnosti zostáva len veriť, že aj pri ďalších haváriách pôjde len „o pokrivený plech“ a žiadna z nehôd nebude mať tragické následky.

Je na poškodených občanoch a obyvateľoch uzatvoreným mostom od mesta odrezanej časti ako sa zachovajú a či budú trvať na vyvodení následkov a zodpovednosti voči kompetentným kedy v čase kedy konať mali nekonali a či aj niekoľkotisícové zvýšené náklady na dopravu ročne budú znášať sami.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články