back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Farské agapé

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Dňa 18. júna sa v záhrade rehoľných sestier sv. Cyrila a Metoda v Seredi uskutočnil 12.ročník Farského agapé. Príjemná slnečná nedeľa sem prilákala celé rodiny, starších i mladších.

Farské agapé je v našom meste už tradičnou udalosťou, ktorá v sebe spája duchovný rozmer, spoločné stretnutia a umožňuje veriacim vytvárať nové priateľstvá. Podujatie sa konalo symbolicky na Deň otcov, ktorý je považovaný za sviatok oslavujúci otcovstvo, pričom zvýrazňuje vzťah otca k dieťaťu, ako aj jeho úlohu v spoločnosti.

Podujatie začalo spoločnou modlitbou, ktorá bola mimo iného venovaná aj arcibiskupovi Jánovi Sokolovi za jeho uzdravenie. Po nej nasledovalo veselé šantenie a súťaženie. Pre deti bolo pripravených deväť stanovíšť, kde museli ukázať svoju rýchlosť, presnosť a kreativitu.Dospelí sedeli medzičasom v družnej debate pri chutnom občerstvení. Rôznorodý program zohľadňoval záujmy detí aj rodičov. Počas podujatia tu vládla radostná atmosféra, ktorá posilnila väzby medzi rodinami aj jednotlivcami miestnej farskej komunity.