back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Okresná súťaž žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta v stolnom tenise

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

PaedDr. Jarmila Žilecká, riad. Špeciálnej ZŠ v Seredi /  Dňa 9. júna 2023 sa v telocvični ZŠ J. A. Komenského v Seredi  uskutočnil VI. ročník okresnej súťaže žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta v stolnom tenise venovanej oslave Olympijského dňa 2023. Usporiadateľom súťaže bola Špeciálna základná škola Sereď v spolupráci so stolnotenisovým klubom  „Mladosť“ v Seredi.

Cieľom súťaže bolo primerane motivovať žiakov k pravidelnému kolektívnemu športovaniu. Poučiť ich o priaznivých účinkoch pohybovej aktivity na telesné i duševné zdravie a o tom, že fyzická nečinnosť je jeden z popredných rizikových faktorov obezity, cukrovky, ochorení srdca či rakoviny. Naučiť zároveň deti niečo o hodnotách výnimočnosti, rešpektu a priateľstva, o tom, ako môžu tieto hodnoty uplatniť v telocvični aj mimo nej. Propagovať u nich hodnoty ako osobitosť, úcta, tolerancia, fair play či kamarátstvo.

Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov špeciálnych základných škôl okresu Galanta. Súťaž prišiel podporiť riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Trnave Mgr. Juraj Bottka a Mgr. Veronika Cenigová – metodička pre špeciálne školy a zariadenia RÚŠS v Trnave. Mgr. Bottka svojim úvodným príhovorom organizátorov, športovcov a ich trénerov srdečne pozdravil, poďakoval im za podporu aktívneho športu a zaželal im zdarný priebeh súťaže, veľa športového nadšenia a nech vyhrajú tí najlepší.

Hráči bojovali vytrvalo a s nadšením. Športové zápolenie striedali radostné i smutné chvíle. Až do finálových zápasov panovalo napätie. Športový deň bol okrem športovej súťaže aj aktivitou podporujúcou pravidelný pohyb, rešpekt k iným, vznik nových kamarátstiev a tiež miestom príjemného stretnutia a rozhovorov žiakov a učiteľov z obdobných škôl.

 

Mottom súťaže bolo motto Olympijského dňa:

- Článok pokračuje pod reklamou -

„Olympijský deň je príležitosť. Každý pohyb sa počíta!“

 

V súťažnej kategórii:       

  1. mladší žiaci (žiačky) do 13 rokov získal:
  2. miesto: Emanuel Bihári – ŠZŠ Galanta
  3. miesto: Albín Stolár – ŠZŠ Sereď
  4. miesto: Robert Tanko – SŠ Sládkovičovo
  5. starší žiaci (žiačky) od 14 rokov získal:
  6. miesto: Diego Lakatos – ŠZŠ Galanta
  7. miesto: Justin Marušiak – ŠZŠ Sereď
  8. miesto: Roman Grunza – SŠ Sládkovičovo

 

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME SPONZOROM A PODPOROVATEĽOM SÚŤAŽE:

Mesto Sereď – oddelenie ŠRKaŠ,

ZŠ J. A. Komenského v Seredi,

CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi,

PLANTEX s.r.o. Veselé,

- Článok pokračuje pod reklamou -

bar Fontána v Seredi,

stolnotenisový klub „Mladosť“ v Seredi,

 

 

PaedDr. Jarmila Žilecká, riaditeľ školy

zdroj: Mesto Sereď

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články