Informácie zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 22.05.2023

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Mestský úrad / Krízový štáb mesta Sereď / 24. MÁJ 2023 /

Priebeh zasadnutia:

Zasadnutie krízového štábu mesta Sereď otvoril a viedol jeho predseda Ing. Ondrej Kurbel. Za zapisovateľku určil M. Klinkovú.

Predseda KŠ zároveň privítal aj zástupcov zo SSC, ŽSR, Okresného úradu Galanta a Ozbrojených síl SR – Sereď. Informoval o poslednom rokovaní so SSC a ŽSR, ktoré predchádzalo zasadnutiu krízového štábu a na ktorom prebehlo zosúladenie potrebných technických informácií, výmena kontaktov ale i časový harmonogram zabezpečovacích prác na železničnom moste a možnosti použitia TMS (ťažkej mostnej súpravy).

Ing. Kurbel ďalej informoval o tom, že mesto má k dispozícii 2 cenové ponuky na vypracovanie projektu na zhotovenie TMS od statikov, ktoré sa pohybujú v sume cca 10.000€ za 1 projekt.

SSC – verejné obstarávanie na podopretie mosta máme pripravené, oslovili sme už aj uchádzačov a tento týždeň čakáme na odpovede. Označenie obchádzkovej trasy je v procese schvaľovania na Okresnom úrade, značky sa vyrábajú a v najbližších dňoch by mali byť osadené.

ŽSR – mailom sme obdržali od SSC projektovú dokumentáciu, nemáme k nej väčšie výhrady, pre nás je najdôležitejšie vedieť, kedy budeme môcť spustiť vlakovú prepravu popod most.

Ing. Dlugoš z OSSR sa informoval, či nie je  možné spraviť dočasný prechod pre peších cez koľaje.

ŽSR – hoci je výluka, trať je stále v prevádzke, preto by sa muselo vybudovať cez ňu zabezpečené priecestie aj so svetelnou signalizáciou, vybavovanie by trvalo minimálne pol roka a je to aj finančne náročné, vybudovanie takéhoto priecestia by stálo minimálne 500.000€.

Ing. Kurbel poprosil o vyjadrenie zástupcov z Okresného úradu Galanta ohľadom časového vymedzenia mimoriadnej situácie.

Bc. Csepreghy z OÚ Galanta – nakoľko sme takúto situáciu ešte neriešili, musíme ju preveriť u nadriadených, ale podľa môjho názoru mimoriadna situácia môže trvať tak dlho, kým ju primátor nezruší. Stále prebiehajú záchranné práce na moste a aj regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov.

Ing. Kurbel – po viacerých podnetoch od obyvateľov a firiem sme pristúpili k úprave grafikonu mimoriadnej autobusovej linky, nie je však možné vyhovieť všetkým požiadavkám. Je potrebné si uvedomiť že mimoriadna linka, ktorú mesto zriadilo je len doplnkom dvoch pravidelných liniek MHD, ktoré zabezpečovali dopravnú dostupnosť tejto časti mesta aj pred uzavretím mosta. Obyvatelia aj žiaci môžu využívať aj tieto autobusové spoje.

Mgr. Kováčová – za školský úrad budeme kontaktovať základné školy s prosbou o uvoľnenie žiakov tak, aby mohli využiť navrhnuté spoje mimoriadnej linky.

 

Prijaté opatrenia a termíny:

Opatrenie č. 22:

Zistiť možnosti refundácie nákladov na mimoriadnu autobusovú dopravu a preveriť zákonné podmienky časového vymedzenia mimoriadnej situácie, ktorá súvisí s uzatvorením železničného mosta.

T: bezodkladne                       Z: Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia

 

Opatrenie č. 23:

Podať žiadosť o vyjadrenie na Okresný dopravný inšpektorát ohľadom podmienok dopravného značenia po výstavbe TMS.

T: bezodkladne                       Z: mesto Sereď

 

Opatrenie č. 24:

Požiadať SSC o povolenie výstavby TMS ponad železničný most, nakoľko SSC je majiteľom mosta aj cesty,  následne podať žiadosť na Správu štátnych hmotných rezerv o bezplatné zapožičanie komponentov na výstavbu TMS a aj žiadosť na Ministerstvo obrany SR ohľadom stavby  TMS.

T: bezodkladne                       Z: mesto Sereď

 

Ing. Ondrej Kurbel v. r.

predseda krízového štábu

 

 

zdroj: Mesto Sereď

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
Obnoviť ⭯

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články