back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Informácie zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 12.05.2023

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Mestský úrad / Krízový štáb mesta Sereď / 15. MÁJ 2023 /   Zasadnutie krízového štábu mesta Sereď otvoril a viedol jeho predseda Ing. Ondrej Kurbel. Informoval opäť všetkých prítomných o súčasnom stave mosta nad železnicou. Prechod peších obyvateľov cez most je monitorovaný prostredníctvom mestskej polície. Mgr. Kováčová informovala, že školy zatiaľ nepožadujú zmeny v trasách a frekvenciách autobusových liniek.

 

Prijaté opatrenia a termíny:

Opatrenie č. 9:

Kontaktovať a konzultovať s firmou PSA Trnava možnosť vlastnej autobusovej dopravy ich zamestnancov z ulice Cukrovarská.

T: ihneď                                                                                 Z: Ing. Slahučková

- Článok pokračuje pod reklamou -

 

Opatrenie č. 10:

Naďalej komunikovať so zástupcami Železníc SR,  požiadať ich o zváženie dočasnej výluky vlakovej dopravy aj napriek informácií o návrhu na obmedzenie rýchlosti prejazdu vlakov na 10km/hod. Zaslať žiadosť na dočasné umožnenie priechodu cez koľajisko.

T: ihneď                                                                                 Z: mesto Sereď

 

Opatrenie č. 11:

Zaslať na mesto Sereď vyčíslenie nákladov spojených s prevádzkou mimoriadnej autobusovej linky.

T: neodkladne                                                                       Z: SAD Dunajská Streda

 

- Článok pokračuje pod reklamou -

Opatrenie č. 12:

Umiestniť na oboch stranách mosta informačné tabule.

T: ihneď po ich zhotovení                                                     Z: Ing. Slahučková + Ing. Šišo

 

Opatrenie č. 13:

Grafikon mimoriadnej autobusovej linky bude nasledovný:

pondelok – piatok:

Trasa do mesta: 1. IDC Holding (nástup), 2. most (zo strany Trnavská ulica), 3. Križovatka ulíc Bratislavská a Priemyselná, 4. výstup na autobusovej zastávke na Cukrovarskej ulici (trafika Pluto)

Časy: 6:15, 7:15, 8:15, 10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 22:15 hod.

Trasa z mesta: 1. autobusová zastávka na Cukrovarskej ulici (Pluto), 2. most zo strany Vonkajší rad, 3. Križovatka ulíc Bratislavská a Priemyselná, 4. most zo strany Trnavskej ulice, 5. IDC Holding (výstup).

- Článok pokračuje pod reklamou -

Časy: 5:20, 6:40, 7:40, 9:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 21:40 hod.

 

sobota – nedeľa:

Trasa do mesta: 1. IDC Holding (nástup), 2. most (zo strany Trnavská ulica), 3. výstup na autobusovej zastávke na Cukrovarskej ulici (trafika Pluto).

Časy: 7:15, 9:30, 12:15, 16:15, 20:15 hod.

Trasa z mesta: 1. autobusová zastávka na Cukrovarskej ulici (Pluto), 2. most zo strany Vonkajší rad, 3. most zo strany Trnavskej ulice, 4. IDC Holding (výstup).

Časy: 6:40, 8:55, 11:40, 15:40, 19:40 hod.

O prípadných zmenách v grafikone budú obyvatelia informovaní.

T: ihneď                                                                                 Z: mesto Sereď

 

Opatrenie č. 14:

Vytvoriť novú webovú stránku IBA na účely informovanosti občanov v súvislosti s mimoriadnou situáciou uzatvorenia železničného mosta. Na stránke budú zverejnené okrem iného aj oznamy od obchodných reťazcov, akým spôsobom je možné nákupy realizovať online.

T: ihneď                                                                                 Z: Bc. Bosý

 

Opatrenie č. 15:

Vyčísliť náklady na údržbu verejných priestranstiev v dôsledku obchádzkovej trasy na rok 2023 a prihliadať na tieto skutočnosti pri návrhu rozpočtu na rok 2024.

T: do 31.05.2023                                                                   Z: p. Laluščiak

 

Opatrenie č. 16:

Pozývať na zasadnutia KŠ aj zástupcov firiem z dotknutej oblasti.

T: podľa potreby                                                                   Z: mesto Sereď

 

Opatrenie č. 17:

Zabezpečiť úpravu zberu bioodpadu od rodinných domov s prihliadnutím na súčasnú situáciu.

T: ihneď                                                                                 Z: Bc. Vohláriková

 

Opatrenie č. 18:

Zosumarizovať a predložiť primátorovi mesta všetky záznamy z rokovaní, ktoré iniciovala Slovenská správa ciest, týkajúcich sa stavu železničného mosta. V tejto súvislosti zvážiť právne kroky voči nečinnosti SSC.

T: do 31.05.2023                                                                   Z: mesto Sereď

 

Opatrenie č. 19:

Pozývať na každé zasadnutie KŠ aj zástupcov SSC.

T: v texte                                                                               Z: mesto Sereď

 

zdroj: Mesto Sereď
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články