back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

V akom štádiu plánovanej rekonštrukcie sa práve nachádza železničný most v Seredi?

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Mestský úrad / Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /

Budú to už tri roky, odkedy je železničný most v meste neprejazdný pre autobusy a nákladné autá. Termíny začiatku jeho rekonštrukcie sa neustále odsúvajú, a tak sa občania právom obracajú na mestský úrad so žiadosťami o bližšie informácie.

Rekonštrukciu projektuje a financuje Slovenská správa ciest, ktorá spadá pod Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Mesto Sereď je v konaní o povolení stavby dotknutou stranou a vyjadrenia dotknutých orgánov si zabezpečuje stavebník. „So stavebníkom sme v kontakte. Z rôznych príčin sa však termíny posúvajú, približne trištvrte roka je projekt v štádiu získavania právoplatného stavebného povolenia,“ uviedol vedúci oddelenia rozvoja mesta Sereď Marián Šišo. Stavebník vytýčil obchádzkové trasy na dobu rekonštrukcie, ktoré budú aktualizované a zverejnené pre potreby verejnosti včasne, pred uzatvorením mosta. Cieľom investora je dať do užívania také obchádzkové cesty, ktoré časovo a aj finančne zaťažia obyvateľov v čo najnižšej miere. Aj napriek tomu je jasné, že obyvatelia budú musieť strpieť značný diskomfort.

V súčasnosti teda stále prebieha stavebné konanie k vydaniu právoplatného stavebného povolenia. Podľa predpokladaných termínov harmonogramu prípravy a realizácie rekonštrukcie mosta Slovenská správa ciest následne zaháji proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a po podpise Zmluvy o dielo sa bude môcť začať samotná realizácia, na ktorú všetci netrpezlivo čakajú. Predpokladaná dĺžka trvania opravy je 12 mesiacov.

Mesto Sereď teda nie je v pozícií, z ktorej by mohlo proces rekonštrukcie riadiť, vie v ňom len participovať ako dotknutá strana. „V roku 2021 sme zaslali k projektu svoje pripomienky, patrila k nim napríklad pripomienka o potrebe rozšírenia telesa mosta kvôli plánovanej cyklotrase cez tento most, ktorej stavebník vyhovel,“ doplnil Šišo. Zrekonštruovaný most bude rozšírený o dva pruhy cyklotrasy a zachované budú chodníky po obidvoch stranách.

Mesto Sereď tiež zapožičalo svoje priľahlé pozemky k telesu mosta pre Slovenskú správu ciest, na dobu rekonštrukcie, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo v júni minulého roka. Súhlas mesta je aktuálny do konca roka 2024.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Iniciatívou mesta bolo aj požiadavka na intenzívnejší monitoring bezpečnosti mosta, nakoľko ten správca vykonáva podľa pravidiel len v perióde raz za štvrťrok.

Ostatné stretnutie s investorom malo mesto Sereď v decembri 2022.

 

foto: enviroportal.sk

zdroj: Mesto Sereď
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články