ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Ako sa „darí“ zmluvnému vzťahu Mesta Sereď s firmou GreenCon Recycling s.r.o.?