back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Za snahou nevymenovať hlavného kontrolóra obce Váhovce môže byť strach z výsledkov kontrol

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Váhovce/  V našom dlhoročnom projekte Transparentná samospráva sa snažíme systematicky poukazovať na nefunkčnosť riadenia obcí nielen v našom regióne.

Samospráva je k občanovi najbližšie a je teda ním najlepšie a najľahšie kontrolovateľná. V obci sa spravidla všetci poznajú ba dokonca mnohokrát sú si do veľkej miery viac či menej vzdialenou rodinou. O to môže byť efektívne, vyvážené a transparentné riadenie problematickejšie.

Aj keď sa to možno mnohým ľuďom nezdá, legislatíva je nastavená pomerne dobre. Zabezpečuje vyvážené riadenie obce, moc je rozdelená medzi poslancov a starostu a mali by fungovať aj účinné kontrolné mechanizmy v podobe hlavného kontrolóra. Ak ovšem je dodržiavaný zákon a žiadna zo strán úmyselne nerobí obštrukcie, čím niektorú z menovaných orgánov obce svojim konaním alebo aj nekonaním neznefunkční.

Opätovne nás oslovili poslanci obce Váhovce so žiadosťou o umožnenie medializácie stavu v ich samospráve, ktorý len ťažko môžeme považovať za štandardný.

Napriek tomu, že dôležitý orgán obce hlavná kontrolórka bola poslancami OZ riadne zvolená už v marci, funkciu doteraz nezastáva a teda vykonávať kontrolu nemôže. Nie je na nás, aby sme posudzovali samotné dôvody, s tým sa budú musieť popasovať orgány činné v trestnom konaní.  Je na mieste pripomenúť a zdôrazniť, že znefunkčnenie alebo nesfunkčnenie kontrolného orgánu obce starostom nie len že má svoje dôvody, ale na transparentnosť v správe vecí verejných aj dôsledky.

Viac sa občan dozvie z rozhovoru vykonaného v našom štúdiu, ktorý prinášame.

- Článok pokračuje pod reklamou -

 

– – –

 

Samozrejme, že k vyhotoveniu materiálu sme mali záujem prizvať aj starostu obce Váhovce JUDr. Adriána Kubicu, ktorý ale mal najskôr dlho obsadený telefón a následne ho mal vypnutý. Na SMS reagoval v nočných hodinách. Počas nasledujúcich dní resp. takmer dvoch týždňov sa starosta novinám neozval. Svoje vyjadrenie v nočnej SMS teda považoval za dostatočné.

V rozhovore prinesenom vo videozázname je toho povedaného veľa. Možno podstatne viac, ako si bežný občan uvedomuje. Svojvoľné používanie verejných finančných prostriedkov, prečerpávanie rozpočtov schválených zastupiteľstvom, neplnenie uznesení a podobne, nesie prvky arogancie moci a nevyhnutná je otázka, kto a aké má na takéto konanie dôvody.

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články