back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Okupali by ste v tejto žumpe svoje dieťa?????

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Sereď / ďalšia oprávnená sťažnosť na NEkvalitnú vodu dodávanú z verejného vodovodu tentokrát do redakčnej pošty dorazila dnes večer od obyvateľky mesta Veroniky z Pažitnej ulice.

Problematike špinavej a nepoužiteľnej vody dodávanej do verejného vodovodu a dva razy účtovanej (vodné a za odkanalizovanie tohto nepoužiteľného tovaru aj stočné) poškodeným zákazníkom sa pravidelne venujeme už cca 10 rokov.

Počas tejto doby sme dokonca dosiahli aj vykonanie kontroly RÚVZ v čase kedy je dodávaná voda v stave zadokumentovanom na fotografii, teda nie počas plánovanej kontroly ktorá nikdy neodhalila 🙂 žiadne nedostatky.  Podaním trestného oznámenia nami vyprovokovaná kontrola  dokázala, že takáto voda nespĺňa požiadavky (fakt to máme písomne) na vodu pitnú a teda netušíme, na základe akej legislatívy je zákazníkom takto účtovaná.

Viac ako rok sme na naše náklady v troj mesačných intervaloch za súčinnosti súdneho znalca dokumentovali úroveň znečistenia vody dodávanej z verejného vodovodu.

Do mesta sme dotiahli (a zaplatili) aj advokátsku kanceláriu, ktorá mala záujem vec pre nás obyvateľov  riešiť právnou cestou.

Žiaľ, nenašiel sa dostatok ľudí ochotných hromadnú žalobu podať a tak sa poškodení ľudia pravidelne posťažujú, zanadávajú si a dodávateľovi  zaplatia faktúru vyššiu o to, o čo špinavšiu vodu im dodá a predá!!

- Článok pokračuje pod reklamou -

Ako všetko kolo nás, aj táto problematika si vyžaduje menej nadávok vo vrituálnom živote na sociálnej sieti a väčšiu osobnú snahu každého poškodeného vec reálne riešiť účinnými právnymi prostriedkami.

Kvalita dodávanej vody z verejného vodovodu je teda zadokumentovaná súdnym znalcom. Snaha vec riešiť u nás stále je. Skutočne to je už „len“ na samotných poškodených obyvateľoch mesta.

V archíve novín ďalšie desiatky článkov a fotodokumentáciu nájdete na tomto linku:

http://archiv.seredonline.sk/kvalita-pitnej-vody/index.html

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články