ISSN 1337-8481

Archív SeredOnLine

Odpad po osobách v karanténe by iných ohroziť nemal. Obec zverejnila korešpondenciu s úradmi vo veci štátnej karantény.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -

Váhovce/ Po úvodnom článku zaoberajúcom sa samotnou karanténou a neinformovaním obyvateľov a občanov Obecným úradom a následne materiálom popisujúcim rokovanie Obecného zastupiteľstva zo včerajška prinášame ďalšie postrehy a podnety obyvateľov obce Váhovce.

Dnes predpoludním nás kontaktovali vystrašení obyvatelia, ktorí vyjadrili vážne obavy z vriec plných odpadu vyložených pred nehnuteľnosťou – rodinným domom,  v ktorom je na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva štátna karanténa. Obyvatelia boli vystrašení s tým, že odpad tvorený osobami nachádzajúcimi sa v karanténe môže byť a s najväčšou pravdepodobnosťou aj je kontaminovaný vírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19.

Na základe obáv obyvateľov sme sa snažili analyzovať, z akého odpadu by mohla byť nákaza šírená. Toto by malo byť podľa doposiaľ známych faktov možné napr. z obalov, balených potravín (saláma, jogurty, mäso a pod.) a tiež z plastových fliaš. Všetky tieto obaly logicky každý z nás chytá do rúk a osoba pozitívna na koronavírus môže na nich vírus zanechať, nakoľko asi ťažko dúfať, že obaly pred ich likvidáciou každý užívateľ dezinfikuje. Čo sa týka plastových fliaš, nielenže sú bežne chytané do rúk ( do čoho by ich aj bežne človek chytal), ale v mnohých prípadoch ľudia pijú priamo z fľašky, čím by mohlo byť riziko podstatne zvýšené. Na základe tvrdení a fotodokumentácie zaslanej vystrašenými občanmi, všetok tento odpad tvorený osobami v karanténe je likvidovaný úplne štandardne, ako odpad ostatných občanov a v autách ako aj na skládke je zmiešaný s ostatným odpadom. Najmä u separovaného odpadu – PET fliaš a skla je možné predpokladať ďalšie dotrieďovanie tohto odpadu kde sa nedá vylúčiť manipulácia ďalších osôb s odpadom priamo na zbernom dvore, prípadne u odoberateľa tohto separovaného odpadu.