back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

TAG

MHD

Doprava v Česko-Slovensku takmer 3 roky po páde totalitného režimu

Spravodajstvo televízie prinieslo informácie o mimoriadne zlom stave MHD v Bratislave a zlých vyhliadkach hromadnej dopravy v hlavnom meste. Doslovne bola reč o bezpečnosti MHD. Spomínate...

Najčítanejšie