Školstvo

Vianočný charitatívny predaj v ZŠ Juraja Fándlyho

Koniec kalendárneho roka je v Základnej škole Juraja Fándlyho spojený s činnosťami, ktoré nesú v sebe dôležité hodnoty, posolstvá i charitatívny rozmer. Adventné obdobie sa u nás spája nielen s krásnou vianočnou výzdobou vestibulu, tried, ale aj s prípravou...

Trnavská župa zmodernizuje tri stredné školy v okresoch Hlohovec a Piešťany za vyše 900 tisíc eur z eurofondov

TT SK |MM| Trnavský samosprávny kraj získal spolu takmer 930 tisíc eur z Integrovaného regionálneho operačného programu na skvalitnenie praktického vzdelávania a zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Balík peňazí si rozdelia dve piešťanské a jedna...

Medzinárodný projekt LIRE (Language Interpretation through REading)

  S mottom „Čítajte. Vzdelávajte sa. Rozvíjajte sa“ naša škola vstúpila a stala sa koordinátorom medzinárodného projektu LIRE, ktorý úspešne zahájil svoju činnosť v septembri roku 2020, a to aj vďaka finančnej podpore programu Erasmus +. Tento medzinárodný projekt partnerov zo Slovenska, Čiech a Poľska...

Obchodná akadémia prezentuje svoju školu prostredníctvom dokumentu

Každý rok pred Vianocami organizuje Obchodná akadémia v Seredi pre budúcich študentov Deň otvorených dverí. Tento rok ale vzhľadom na aktuálnu situáciu zostali dvere školy zatvorené. Nielen pre budúcich prvákov ale aj pre širokú verejnosť sa preto študenti rozhodli...

Minister ocenil učiteľku Gymnázia V. Mihálika

RNDr. Viera Tkáčová riaditeľka Gymnázia Vojtecha Mihálika  /  Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte školstva a existujú od roku 1999. Udeľujú ho každoročne ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov, a to...

Ministerstvo školstva doriešilo otázku portálu na dištančné vzdelávanie, účty má už 38 425 učiteľov

MŠVVŠ SR |MM|  V rámci rozširovania podpory dištančného vzdelávania na školách sa Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR podarilo sfunkčniť vzdelávaciu platformu Viki (https://viki.iedu.sk/), ktorá učiteľom uľahčí využívanie digitálnych vzdelávacích materiálov pri výučbe na diaľku. V spolupráci s Ministerstvom investícií,...

Návrat do škôl v januári

Branislav Grohling - minister školstva |MM|   Ministerstvo zdravotníctva predstavilo svoj „Covid automat.“ Ten určuje 7 základných fáz: Monitoring, I. stupeň ostražitosti, II. stupeň ostražitosti a stupne varovania I, II, III a IV. V prvých troch fázach sú školy otvorené a...

Trnavská župa opäť udelila štipendiá talentovaným žiakom

TT SK  |MM|  Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. novembra) trnavská župa tradične udeľuje žiakom stredných škôl vo svojej pôsobnosti štipendiá za mimoriadne výsledky v športových a vedomostných súťažiach. Tento rok získalo jednorazové štipendium vo výške 500 eur celkovo...

Žiaci zo sociálne slabších pomerov dostanú 100 počítačov

TT SK |MM| Trnavský samosprávny kraj oslovil firmy pôsobiace na svojom území s výzvou na darovanie počítačov s cieľom zabezpečiť dištančnú formu vzdelávania. Medzi prvými zareagovala spoločnosť Samsung Electronics Slovakia. Až 100 počítačov od nej je určených pre žiakov zo...

Vianočné tvorivé dielne v ŠKD ZŠ J.Fándlyho

ZŠ J. Fándlyho /  Táňa Pilová Markechová / Dňa 14.12. sme si v ŠKD s triednou pani učiteľkou pre deti z 3.B pripravili vianočné tvorivé dielne. Vianočnú atmosféru sme si spríjemnili koledami. Deti si zdobili šišky ako prekvapenie pre...

Vianočná pošta neznámym starkým do domova 2020

  Deti z ŠKD ZŠ Juraja Fándlyho sa s radosťou pridali k tohtoročným dobrovoľníkom- pisateľom a vieme, že potešili starkých z Domu Seniorov Sečovce a Zariadenia pre seniorov z Dolnej Súče, keďže od nich dostali veľké poďakovanie prostredníctvom Facebooku. Pozdrav...

Vianočná pekáreň v ŠKD

Viera, tradície a zvyky boli kedysi naozaj silné a boli neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov. Vianoce sú pre väčšinu z nás najkrajšie sviatky v roku. Stretávajú sa celé rodiny, priatelia  a známi. Súčasťou týchto našich stretnutí je udržiavanie dobrých priateľských zvykov , tradícií... Pečenie vianočného  pečiva patrí neodmysliteľne k jednej...

Slovensko si dnes pripomína 20. výročie svojho vstupu do OECD

MŠVVŠ SR |MM| Slovenská republika sa stala členom OECD dňa 14. decembra 2000. Tento krok mal pre Slovensko zásadný význam aj z hľadiska napĺňania integračných ambícií, najmä smerom k Európskej únii. Vstup do OECD predstavoval pre SR ekonomickú, ale...

Ministerstvo spúšťa nový projekt: Materské školy ako súčasť vysokých škôl

MŠVVŠ SR |MM| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára projekt na zriadenie materských škôl v priestoroch vysokých škôl. Tie by mali slúžiť prioritne pre deti zamestnancov a študentov. Ich vytvorením chce ministerstvo napomôcť zosúladeniu rodinného a pracovného...

O veľkom prekvapení

Tento školský rok sa nám napriek mnohým obmedzeniam podarilo slávnostne otvoriť. Žiakov sme privítali v druhý septembrový deň našou školskou hymnou FRAJERI Z KOMENSKEJ. Dalo by sa povedať, že novou hymnou, ale nebola by to úplne pravda, pretože výraz „nová“...

B. Gröhling: Je dôležité viesť žiakov k čítaniu a rozvíjať tak ich čitateľskú gramotnosť

MŠVVŠ SR |MM| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky  vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Výzva je určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám...

Základné školy v Seredi navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi

Už roky sa traduje, že v decembri navštevuje  Mikuláš, anjeli a čerti seredské školy, aby rozdali deťom radosť a dobrú náladu. Inak tomu nebolo ani tento rok. Mikuláš sa so svojou družinou osobne stretol so všetkými žiakmi prvého stupňa...
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -