back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov v šk. roku 2023/2024

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

V estrádnej sále Domu kultúry v Seredi sa 26. júna 2024 konalo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov seredských základných a stredných škôl za školský rok 2023/2024.

Školská, športová a bytová komisia podľa schválených kritérií vybrala na ocenenie takmer 200 talentovaných mladých ľudí. Medzi ocenenými boli deti a mládež zo Základnej školy Juraja Fándlyho, Základnej školy Jána Amosa Komenského, Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda, Obchodnej akadémie, Gymnázia Vojtecha Mihálika a Základnej umeleckej školy Jána Fishera-Kvetoňa.

V tomto školskom roku sa seredskí žiaci a študenti opäť ukázali ako skutoční majstri vo svojich odboroch. Umiestnili sa na popredných miestach v rôznych okresných, krajských, celoslovenských aj medzinárodných úrovniach. Svoje schopnosti a zanietenie demonštrovali na biologických, chemických, matematických a jazykových olympiádach, ako aj na pytagoriádach, športových a tanečných pretekoch či recitačných súťažiach. Úspech dosiahli aj na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem alebo v súťaži v spracovaní informácií na počítači. Týmto reprezentovali nielen seba, svoje školy, ale aj mesto Sereď. Oceňovanie týchto mladých ľudí za ich vynikajúce výsledky je spôsobom, ako ich podporiť a povzbudiť v ich ďalšom úsilí a vzdelávaní.

Na odovzdávaní ocenení sa zúčastnil primátor mesta Ondrej Kurbel, viceprimátorka Mária Fačkovcová, prednostka MsÚ Denisa Bartošová, predsedkyňa Školskej, športovej a bytovej komisie na MsÚ Slávka Kramárová, zástupcovia mestského zastupiteľstva, mestského úradu ako aj riaditeľky a pedagógovia jednotlivých škôl.

Podujatie moderoval koordinátor práce s mládežou Marek Čulaga, ktorý na úvod ocenil námahu a talent žiakov, ktoré ich priviedli k dnešnému úspechu. Primátor Ondrej Kurbel vo svojom príhovore vyjadril radosť z množstva ocenených, čím sa potvrdzuje, že Sereď má veľa talentovaných mladých ľudí. Ocenil ich účasť na rôznych súťažiach a podujatiach, ktoré neboli ich povinnosťou, ale svojou aktivitou zviditeľnili seba aj svoje mesto. A práve mesto im za to dnes vyjadruje vďaku.

Podobné podujatia zohrávajú dôležitú úlohu v podpore a rozvoji talentov. Navyše, slúžia ako motivácia pre ostatných študentov, aby usilovali o dosahovanie úspechov nielen na individuálnej, ale aj tímovej úrovni.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Úspešným žiakom a študentom primátor Ondrej Kurbel a viceprimátorka Mária Fačkovcová odovzdali pamätné listy a knihy ako uznanie za ich úspechy, húževnatosť a vytrvalosť. Každý jeden sa vymanil z priemeru a stal sa inšpiráciou pre svojich rovesníkov. Svoje vedomosti a schopnosti rozvíjali často nad rámec školských povinností, obetujúc na to značnú časť svojho voľného času.

Na záver podujatia predsedkyňa Školskej, športovej a bytovej komisie na MsÚ, Slávka Kramárová, prirovnala ocenených žiakov k žiarivým hviezdam na oblohe. Vyjadrila nádej, že v budúcnosti sa k týmto hviezdam pridajú ďalší talentovaní žiaci a tým bude úspechov stále pribúdať.

Organizáciu podujatia zabezpečilo Oddelenie školstva, športu a kultúry na mestskom úrade v Seredi pod vedením Silvie Kováčovej a jej tímu. Celá akcia sa niesla v slávnostnej atmosfére a dosiahla vysokú úroveň, pričom nechýbali spevácke vstupy žiačok zo ZUŠ a ani vynikajúce pohostenie, ktoré umocnilo príjemnú náladu celého podujatia.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články

spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Najčítanejšie