back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje integráciu mladých Rómov na Slovensku

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

 

→    Na projekte „Lepšia budúcnosť pre mladých Rómov“ spolupracuje Nadácia Volkswagen Slovakia s organizáciou Človek v ohrození od roku 2021.

→    Projekt sa zameriava na prepájanie škôl a zamestnávateľov tak, aby sa zvýšil záujem rómskej mládeže o štúdium na stredných školách a zabezpečilo sa priame prepojenie na ich budúce zamestnanie.

→    Po dvoch rokoch práce so žiakmi a ich rodinami sa rozhodlo pre ďalšie štúdium na strednej škole viac ako 80% deviatakov.

 

BRATISLAVA – Rómske deti pochádzajúce zo sociálne marginalizovaného prostredia vstupujú do školského systému s početnými znevýhodneniami. Úroveň vzdelania v MRK je dlhodobo veľmi nízka. Znevýhodnenie podporované štandardizovaným vzdelávacím systémom prispieva k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, čím sa rómske deti dostávajú do začarovaného kruhu sociálneho vylúčenia a chudoby, s veľmi obmedzenou možnosťou zamestnať sa.

Už štvrtý rok preto prináša Nadácia Volkswagen Slovakia spolu s organizáciou Človek v ohrození aktivity pre mládež z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré ich majú motivovať k ukončeniu štúdia, správnemu výberu strednej školy a k pracovnému uplatneniu prostredníctvom kvalitného kariérového a pracovného poradenstva. Cieľom projektu Lepšia budúcnosť pre mladých Rómov, je nielen motivovať týchto mladých ľudí k správnemu výberu školy s lepšou vyhliadkou na plnohodnotné zamestnanie, ale pomáhať im tiež k získaniu prvých pracovných skúseností a uvádzať ich do sveta odborného vzdelávania a práce“, hovorí Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia. Projekt sa v predchádzajúcom období realizoval primárne na západnom Slovensku, a to na základných školách v Lozorne, Malackách, Plaveckom Štvrtku a Zlatých Klasoch. Projekt je zameraný primárne na vekovú kategóriu 14 – 18 rokov a mladých dospelých do 24 rokov.

V projekte počas prvých dvoch rokov organizácia spolupracovala s 94 deťmi a ich rodinami, z toho 35 deviatakov, pričom na stredné odborné školy nastúpilo už  29 detí. Pracovné poradenstvo sa poskytlo 85 mladým ľuďom a 43 z nich získalo počas projektu prácu. V rámci spolupráce s vyššie uvedenými základnými školami žiaci absolvovali rôzne zaujímavé exkurzie a sprostredkovali sa im podujatia s firemnými dobrovoľníkmi. Žiakom na štyroch spomínaných školách sa tiež predstavujú  príbehy úspešných Rómov, ktorí sa vďaka svojmu úsiliu dokázali vymaniť z generačnej chudoby – takzvané Živé knihy.

- Článok pokračuje pod reklamou -

 

Človek v ohrození v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia  v rámci projektu zorganizoval aj 1. ročník  futbalového turnaju s názvom EQUAL CUP, ktorý sa uskutočnil dňa 24.5.2024 na Základnej škole Zlaté Klasy. Turnaja sa zúčastnili 3 zapojené základné školy z Lozorna, Plaveckého Štvrtka a Zlatých Klasov, študenti Duálnej akadémie (SOŠ Automobilová) spolu s tímom Volkswagen Slovakia a iných zamestnávateľov. „Equal Cup organizujeme, aby sme spojili všetkých aktérov nášho projektu. Projekt úspešne prepája základné školy spolu so strednou školou a zamestnávateľmi, ktorí sú súčasťou exkurzií a programov, ktoré v projekte realizujeme. Stretnú sa v ňom deti a dospelí a prepája sa tu svet vzdelávania so svetom práce. Verím, že na konci turnaja budú všetci priatelia a že si to spolu užijeme“, uvádza Michaela Mudroňová z organizácie Človek v ohrození.

O Nadácii Volkswagen Slovakia
Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už pätnásť rokov aktívne premieta idey spoločenskej zodpovednosti Volkswagen Slovakia do praxe. Systematicky a dlhodobo vytvára stabilné zázemie pre podporu tretieho sektora a školských inštitúcií vo všetkých regiónoch Slovenska. Jej víziou je, aby malo každé dieťa prístup k možnostiam na svoj individuálny rozvoj a vzdelávanie. Angažuje sa najmä v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, podporuje inovatívne formy výučby nemeckého jazyka a vzdelávanie budúcich učiteľov a poskytuje pomoc rodinám zamestnancov.
zdroj: Nadácia Volkswagen Slovakia

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_imgspot_img

Ďalšie články