back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Študentské voľby – výsledky 2. kola simulovaných prezidentských volieb

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Sarah Trangelová |  Študenti a študentky z celého Slovenska aj počas tohto ,,supervolebného” roka prejavili jednoznačný záujem byť súčasťou verejného života a vyjadriť svoj názor na aktuálne dianie. Rozhodli sa zapojiť do prvého a druhého kola Simulovaných študentských volieb prezidenta 2024.

,,Slovensko je ešte stále nedostatočne otvorené mladej generácií. Jednou zo sprievodných aktivít bol aj dotazník, z ktorého nám vyšlo, že sa mladí ľudia cítia vypočutí na 1,6 na škále od 1 do 5. Študentské voľby sa túto situáciu snažia zmeniť. Neexistuje lepší spôsob ako vyjadriť svoj názor, než ho vložiť do volebnej urny.” – Sarah Trangelová, organizačný tím.

Ako fungujú Študentské voľby?

Študentské voľby už od roku 2016 prinášajú prostredníctvom simulácie skutočných volieb inovatívny spôsob edukácie mladých ľudí a prezentujú naše názory, témy a problémy širokej verejnosti. Organizačná zložka iniciatívy pozostáva zo študentov a študentiek z celého Slovenska, a tak voľby organizujeme pre vlastnú vekovú kategóriu. Študentské voľby sú nadstranícke, teda nepropagujú žiadnu z politických strán a politických subjektov.

,,Naša aktivita simuluje reálne demokratické procesy a teda poskytuje všetkým kandidátom aj voličom a voličkám rovnakú príležitosť.” – Hana Baťová, organizačný tím.

Prečo sú Študentské voľby dôležité?

- Článok pokračuje pod reklamou -

Študentské voľby sa zameriavajú na praktickú časť občianskej náuky, ktorá je súčasťou každej strednej školy na Slovensku. Našej iniciatíve nejde len o výsledok, teda o konečné percentá toho, ako by stredoškoláci a stredoškoláčky volili, základným cieľom je zanechať v študentoch a študentkách osobnú skúsenosť, ktorú by inak zažili až, keď budú prvovoličami a prvovoličkami. Účasť mladých ľudí na voľbách je na Slovensku dlhodobo veľmi nízka, dokonca jedna z najnižších v Európskej únii. Študentské voľby sú jednou z mála aktivít, ktoré pomáhajú tento stav zmeniť k lepšiemu.

,,Je to [Študentské voľby] zažiť niečo, o čom sa hovorí, naživo. Možno mať pocit, že ešte to nie je také vážne rozhodovanie, ale je to získavanie tých zručností. Je to spojenie toho, čo som čítal/a v novinách, videl/a v televízií, čo sme sa učili na občianskej náuke a toho, aké sú následky môjho rozhodovania alebo aké je ťažké to rozhodovanie sa medzi dvomi a nie ísť podľa toho, kto mi je sympatický a menej sympatický.” – PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave.

Druhé kolo

všetky zozbierané dáta nájdete tu: ŠV 1K+2K MÉDIA SPRÍSTUPNENÉ

Druhé kolo Simulovaných volieb prezidenta 2024 sa konalo od 25.3. do 27.3.2024 v 61 okresoch a všetkých krajoch. Išlo o simuláciu skutočných volieb prezidenta pre stredoškolákov a stredoškoláčky od 15 rokov.
Úlohu volebnej komisie, teda zabezpečenie celodenného fungovania volebnej miestnosti,  korigáciu svojich spolužiakov a spolužiačok a neúprosné počítanie hlasov, si vyskúšalo viac ako 720 dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek z celého Slovenska. Vďaka našej spoločnej snahe bolo oslovených takmer 42 tisíc študentov a študentiek, ktorí a ktoré mali možnosť zažiť osobnú skúsenosť s voľbami a oboznámiť sa bližšie s kompetenciami prezidenta.

Súbor Študentských volieb 2. koloV roku 2024 malo druhé kolo Simulovaných študentských volieb prezidenta
dopad na:

– 46 545 študentov
– 81 gymnázií, 65 odborných škôl, 2 športové školy a 1 umelecká škola
– 61 okresov, 8 krajov
– hlasovalo 20 209 študentov a študentiek
– k dátumu uzávierky sme spracovali: 138 zápisníc a 19 573 hlasov
– celková účasť: 53 %

Výsledky Simulovaných študentských volieb prezidenta 2. kolo

- Článok pokračuje pod reklamou -

Prvé kolo

všetky zozbierané dáta nájdete tu: ŠV 1K+2K MÉDIA SPRÍSTUPNENÉ

Prvé kolo Simulovaných študentských volieb prezidenta 2024 sa konalo od 18.3. do 20.3.2024 v 61 okresoch a všetkých krajoch. Išlo o simuláciu skutočných volieb prezidenta pre stredoškolákov a stredoškoláčky od 15 rokov.

Súbor Študentských volieb 1. kolo
V roku 2024 malo prvé kolo Simulovaných študentských volieb prezidenta
dopad na:

– 62 397 študentov
– 93 gymnázií, 81 odborné školy, 4 športové školy a 2 umelecké školy
– 61 okresov, 8 krajov
– hlasovalo 24 335 študentov a študentiek
– k dátumu uzávierky sme spracovali: 156 zápisníc a 23 694 hlasov
– celková účasť: 56 %

Výsledky Simulovaných študentských volieb prezidenta 1. kolo

Sprievodné aktivity

Ako súčasť tohtoročných simulovaných volieb sme si pripravili:

– vedomostné a záujmové dotazníky – pomocou online dotazníkov sa nám podarilo vyzbierať takmer 2600 odpovedí, sústrediac sa pritom hlavne na otázky vedomostné, ktorých výsledky a objasnenia sme priebežne zverejnovali na našom instagrame (studentskevolby), a otázky zisťujúce záujem mladých ľudí o rôzne oblasti, napríklad: spôsoby, akými mladí ľudia registrujú kampaň, vnímanie vplyvu prezidenta na ich vlastný život a spoločnosť, vzhliadanie k politikom a političkám a ďalšie…

- Článok pokračuje pod reklamou -

– interaktívne workshopy – v predvolebnom období simulovaných volieb sme organizovali niekoľko stretnutí, na ktorých sme bližšie spoznali mladých aktívnych ľudí a ich záujmy, postoje a názory. Konverzovali sme spoločne o umelej inteligencii, cvičili sme naše kritické myslenie a zdieľali skúsenosti ohľadom participácie mladých ľudí v našich školách a mestách.

– volebné štúdio – vyhlásenie výsledkov 2. kola simulovaných študentských volieb sa konalo 27. 3. v štúdiu FMK TV v Trnave. Štúdio bolo vysielané na našom Facebooku a vyhlásenie konečných výsledkov sprevádzal odborný panel, na ktorom diskutovali docentka Tatiana Tökölyová a doktor Martin Daško. Programu sa zúčastnili aj mládežnícke parlamenty, aktívni mladí ľudia a študentské volebné komisie z celého Slovenska.

– prieskum – počas 2. kola simulovaných študentských volieb prebiehal na 13 školách po celom Slovensku prieskum o znižovaní volebného veku. Spracovali sme 5 zápisníc, čo predstavuje 403 študentiek a študentov po celom Slovensku. Na volebnom lístku odpovedali na dve otázky – či súhlasia všeobecne so znížením veku a potom v akých typoch volieb. Prieskum mal účasť 96, 64 %, výsledky sú zobrazené v grafoch nižšie.

Výsledky prieskumu o znížení volebného veku

,,Zámerom prieskumu v druhom kole Študentských prezidentských volieb bolo otestovať si dizajn takejto aktivity pred Eurovoľbami. Malý počet overených zápisníc ukazuje náročnosť realizácie, pre študentské volebné komisie to bolo veľa práce naviac – museli samostatne počítať hlasy pre 13 rôznych kategórii podľa veku a pohlavia. Z aktuálnych dát vychádza, že aktivitu by malo do budúcna sprevádzať otváranie slobodnej a bezpečnej diskusie, aby odovzdané hlasy boli reprezentatívne a podložené dostatočnými informáciami.” – Hana Baťová, organizačný tím.

 

,,Som z Prešovského samosprávneho kraja a na dnešnom priebehu volieb sme videli rozdiel medzi tým, ako jednotlivé samosprávne kraje pristupujú k participácii mladých ľudí. Dostali sme záštitu od 5 krajov a jedným z nich bol Prešovský kraj, v ktorom som pôsobila a ktorý mal najvyššie zastúpenie škôl. Na druhej strane sa nám niektoré školy odhlasovali ešte na poslednú chvíľu z rôznych dôvodov.” – Ema Adamišínová, organizačný tím .

 

 

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img