back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

UZATVORENÝ MOST: Statik sa vyjadril, že je možné pustiť automobilovú dopravu v jednom smere, SSC s tým však nesúhlasí

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Na dnešnom stretnutí občanov s primátorom mesta Ondrejom Kurbelom, sa okrem iného primátor vyjadril aj k téme uzatvoreného mosta ponad železnicu v Seredi. Z odpovede primátora na otázku vyberáme:

„Most, podľa toho ako je podoprený, podľa vyjadrenia statika, ktorý rozhodol o uzavretí toho mosta, ktorý navrhoval komplexnú prestavbu mosta, ktorý navrhoval podoprenie toho mosta a pre nás vypracovával projekt ťažkej mostnej súpravy, čiže jedna statická kancelária, ktorá robila všetky úkony ohľadne nášho mosta, všetky projektové dokumentácie, tak tento statik vyjadril presvedčenie, že tak ako je podopretý, nie je potrebné vybudovať ťažkú mostnú súpravu, ale je možné tam pustiť osobnú automobilovú dopravu v jednom smere. Takisto, to isté čo by nám riešila ťažná mostná súprava.“

Ďalej však dodal, že na SSC bol poslaný zápis so žiadosťou o prehodnotenie a umožnenie pustenia dopravy za týchto podmienok. „Dostali sme od nich zamietavé stanovisko, zdôvodňujú to vo svojom stanovisku tým, že možno statický posudok vyjde tak, že to podoprenie je dostatočné na to aby tam mohla byť osobná automobilová doprava, ale že nikto nezabezpečí aby tam aj napriek tomu nešli ťažšie autá. Z toho dôvodu som volal aj s námestníkom, aj som sa snažil presvedčiť o nejakých technických riešeniach. Nebolo to možné z tejto pozície zmeniť, ten názor bol v podstate deklarovaný ako nemenný, SSC ako vlastník tohto mosta nebude súhlasiť s takýmto riešením. Preto mi prišlo ako jediné možné riešenie nájsť cestu na ministerstvo, to znamená nadriadený orgán, ktorý keď to prehodnotia a prijmú rozhodnutie také alebo onaké, podľa toho sa zariadime, či budeme tlačiť na tú mostnú súpravu alebo nie, pretože naozaj je to oveľa efektívnejšie vynaloženie finančných prostriedkov, pokiaľ by štátny tajomník naozaj presvedčil ministra a došlo by zhora politické rozhodnutie prehodnoťte to.“ – povedal primátor Ondrej Kurbel.

Celé dnešné stretnutie s primátorom:

AKTUALIZOVANÉ – Doložená audionahrávka zo stretnutia:

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články