ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Panská ľadovňa: Do vyberania zásypu sa dnes zapojila aj ťažká technika