back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Úrady práce poskytli v máji dotáciu na obed 444-tisíc deťom

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

ÚPSVR SR |MM|  Od mája sa významne rozšíril okruh detí, ktoré majú nárok na dotáciu na stravu v školských a predškolských zariadeniach. Podľa predbežných údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poskytli v máji úrady práce dotáciu na stravu na 444 034 detí. Od mája spustil rezort práce aj ďalší podporný nástroj pre ľudí, v poradí už tretí balík inflačnej pomoci. O jednorazovú dotáciu vo výške 100 eur zatiaľ požiadalo 3 a pol tisíca občanov. Treťou pozitívnou správou je aprílový pokles počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi.

„Okrem dotácie na stravu a tretieho balíka inflačnej pomoci sme spolu s ústredím rozbehli v oblasti sociálnych vecí aj ďalšiu, v tomto roku už druhú distribúciu potravinových a hygienických balíčkov pre ľudí, ktorí čelia mimoriadne náročnej životnej situácii a potrebujú podať pomocnú ruku. Potešujúci je aj pokles počtu ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi. Posledné týždne tak boli veľmi pozitívnym obdobím mimoriadnej podpory a pomoci. Zároveň, mojím cieľom je, aby súčasťou poskytovanej materiálnej pomoci v ďalšom  programovom období boli aj ďalšie veci ako je napríklad oblečenie, pretože je to významná pomoc pre rodiny v núdzi či ľudí bez domova,“ povedala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Úrady práce poskytovali v období pred májom tohto roku dotáciu na stravu v predškolských a školských zariadeniach najmä deťom z rodín, ktoré čelili zložitým sociálnym podmienkam. V zmysle novej právnej úpravy zákona o dotáciách sa od mája významne rozšíril okruh detí, ktoré majú nárok dotáciu. Dôvodom sú neustále sa zvyšujúce životné náklady pre rodiny, vrátane rastu nákladov za stravovanie detí. Od začiatku mája majú nárok na dotáciu takmer všetky deti navštevujúce predškolské zariadenia a základné školy. Záujem o dotáciu rodičia potvrdzovali prostredníctvom návratky k poskytnutiu dotácie. Podľa predbežných údajov ústredia práce bola zriaďovateľom škôl v máji poskytnutá dotácia na stravu na 444 034 detí. V apríli poskytli úrady práce dotáciu na stravu 56 629 deťom.

Okrem toho začali úrady práce v máji prijímať aj žiadosti o poskytnutie inflačnej dotácie. Jednorazová dávka vo výške 100 EUR je príspevkom pre domácnosti s nízkym príjmom, ktorým nebola poskytnutá inflačná pomoc v roku 2022. Na konci mája evidovali úrady už 3 500 žiadostí o inflačnú pomoc.

„Najviac žiadostí o inflačnú pomoc podali ľudia v okrese Rimavská Sobota, v Košiciach a v Bratislave. Úrady práce sú pripravené poskytnúť inflačnú dotáciu ešte viac ako 40-tisíc ľuďom. Je ale dôležité, aby si občania podali na úrad práce žiadosť do konca júla,“ informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Štatistiky ústredia práce ukázali, že v apríli klesal počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Medzimesačne o 230 osôb, medziročne až o 9 585 osôb. Výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik uviedol, že údaje vzbudzujú optimizmus. „Od septembra 2022 počty ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi rástli, v apríli 2023 zaznamenávame mierny pokles. Celkovo z pomoci v hmotnej núdzi aktuálne žije 143 163 obyvateľov Slovenska, čo predstavuje počet poberateľov spolu s príslušníkmi domácností, v ktorých poberatelia žijú. Oproti októbru 2022 je však počet poberateľov stále vyšší. Už minulý mesiac údaje signalizovali zmierňovanie tempa rastu počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Tento trend má pravdepodobne súvis s cielenými opatreniami prijatými vládou v poslednej dobe pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ale súvisí aj s rastom rodinných dávok. Pokračovanie poklesu počtu poberateľov podporí aj aktuálna relatívne priaznivá situácia na trhu práce,“ stručne zhodnotil vývoj výskumný pracovník.

- Článok pokračuje pod reklamou -

 

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov za apríl 2023:

  • Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 66 951 (vrátane 8 665 cudzincov, z toho 8 423 odídencov z Ukrajiny)

(67 181 osôb v marci 2023, vrátane 8 733 cudzincov, z toho 8 409 odídencov z Ukrajiny).

 

  • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 694 779

(692 631 osôb v marci 2023).

 

  • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 138 405

(138 123 osôb v marci 2023).

 

  • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 4 308

(3 276 v marci 2023).

- Článok pokračuje pod reklamou -

 

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/socialne-veci-statistiky/2023/2023-socialne-davky.html?page_id=1247169

 

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img

Ďalšie články