ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Viac ako štyridsať rokov stará lekárnička s originálnym obsahom je ďalším exponátom v Múzeu totality