back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Pravda o Seredi: Prečo vedenie Mesta Sereď po dlhé roky toleruje odpadky a neporiadok v areáli a okolí bývalého MILEXu? – VIDEO

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Sereď / Aj vy ste počuli, že s pozemkami, resp. odpadom a feťákmi v bývalom MILEXe a okolo neho sa nedá nič robiť, lebo ide o vlastníctvo cudzincov z Libanonu? Takto to je prezentované občanom, ale aj poslancom MsZ. Spýtali sme sa niekoľkých z nich a okrem jedného znalého pomerov v realitách, týmto informáciám verili všetci oslovení.

Pod jednou z publikovaných reportáží pod titulom  „Z areálu bývalého MILEXu sa postupne stáva “verejný priestor”“ mimo iných diskutujúcich, svoj príspevok obsahovo zaujímavý zanechal aj jeden z diskutujúcich:

OKOSERKO 3. januára 2022, 22:34    POZERAJUC NA UCTY MAJITELOV POZEMKOV JE ZREJME ZE OD KAZDEHO NAVSTEVNIKA TU DOSTAVAJU PEKNE MYTNE. PRETO JE AREAL V TAKO STAVE. MAJU TO OSEFOVANE ANI MYSKA NEUNIKNE. ZAPLATI.

Najskôr sme nechápali, no trocha sedenia za počítačom a verejne dostupné dokumenty napovedia, že s tými vlastníkmi pozemkov a nehnuteľností na ktorých sa dlhodobo nachádzajú množstvá odpadu a vymožiteľnosťou práva a zabezpečenia poriadku na mieste verejne dostupnom, to zo strany mesta nemusí byť až tak náročné, ako u už spomenutých vlastníkoch z Libanonu.

Neporiadok je v celom areáli bývalého MILEXu. Areál bol donedávna pomerne slušne ohradený bránami a ohradou. Áno, bezdomovci, feťáci a v objektoch sa zdržujúci asociáli si miesto na vniknutie do objektu našli, no autá sa tam nedostali.

Túto reportáž pripravujeme od začiatku januára 2022

- Článok pokračuje pod reklamou -

Niektoré reportáže z dôvodu ich náročnosti na obsah, alebo monitorovania aktuálneho stavu či vývoja situácie vyhotovujeme skutočne aj mesiace. Keď  sme robili spomenutý článok, bola v pravej časti areálu (pri ČS LPG) ohrada pomerne kompletná. Uzatvorená veľká ťažká brána, ohrada až po koniec areálu od hlavnej cesty.

Počas  nahrávania video reportáže v januári, chýbala jedna časť (krídlo) ťažkej brány.

Pred niekoľkými dňami už chýbala aj druhá polovica brány a momentálne už chýba celá ohrada od brány vpravo. Podľa informácií získaných od zdroja majúceho prehľad o dianí v areáli, túto ťažkú oceľovú bránu odviezli asi do zberne na káričke a druhú časť dokonca na bicykli. Iná likvidačná rota, čo?

Niekoľko dní dozadu sa na inkriminovanom pozemku vlastnenom Tomčányim a tiež na pozemkoch vo vnútri areálu „vyskytol“ vrak osobného auta a vedľa tak za traktorovú vlečku nového odpadu.

Ďalej v areáli pribudli ďalšie skládky odpadu pochádzajúceho evidentne z nejakého „servisu“ alebo kradnutých áut.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Na druhý deň (po záujme médií) už auto z jedného z pozemkov bolo vytiahnuté pred areál – stále sa však nachádzalo na priestranstve verejne dostupnom a stále tam nemalo čo robiť…

O niekoľko dní bolo auto potiahnuté asi o 10 metrov smerom do prostriedka pozemku, ako je zadokumentované na fotografiách. Na aute bolo buď niečo poškodené, alebo zámerne odmontované. Na parkovisko s poškodeným asfaltom vytiekli prevádzkové kvapaliny ako nafta a oleje.

  

O znečistenie sa nik nestaral, pokým sme nekontaktovali MP (tvrdili, že nie je jasné, na akom pozemku sa auto nachádza) a nedali sme priamu otázku hovorkyni mesta Zuzane Slahučkovej. Pýtali sme sa priamo, kto zodpovedá za predmetný pozemok. Tá najskôr neodpovedala, resp. odpovedala nie na položenú otázku.

 

 

Popis (poznámka) k fotografiám: V určení vlastníkov pozemkov je nateraz možné vychádzať výlučne z katastrálnej mapy a snímok verejne dostupných na katastri. Presné hranice pozemkov vytýčené nie sú a vlastník Ing. Tomčányi s bratom, svoj pozemok nemajú vyznačený ani oplotený.

- Článok pokračuje pod reklamou -

Preto sme položenú otázku zmenili – kto všeobecne zodpovedá za pozemok a poukázali sme aj na množstvo odpadkov nachádzajúcich sa na pozemku. Slahučková neodpovedala niekoľko dní a tak sme ju kontaktovali telefonicky. Hovorkyňa mesta sa mimoriadne cielene vyhýbala komunikácii o povinnostiach vlastníka nehnuteľnosti a na otázku či sa bojí samotného vlastníka, znervóznela.

V meste máme znečistené životné prostredie na priestranstve verejne prístupnom a množstvá odpadkov po dlhé roky. Pohyb bezdomovcov a feťákov, nelegálne skládky odpadov a environmentálne založená občanmi platená pracovníčka mesta má problém nazývať stav pravdivo, byť vecnou a pri komunikácii využívať výlučne fakty.

Zamestnankyňa MsÚ Slahučková počas komunikácie v súvislosti s neporiadkom, odpadkami a znečistením životného prostredia ani len nevyslovila meno svojho nadriadeného, primátora Ing. Martina Tomčányiho.

Na základe medializácie bolo auto v pondelok odtiahnuté. Netušíme kam a netušila to ani MP.

Pozemok ale zostal znečistený a naftové a olejové škvrny sa nachádzali vo vode končiacej v zatrávnených plochách a v podloží.

Na pozemku sa čo do znečistenia prevádzkovými kvapalinami a naftou počas týždňa nezmenilo nič. Dážď znečistenie rozšíril po ploche. Znečisťovateľ, vlastník, ani prípadný prenajímateľ pozemku NEKONAL ani na základe medializácie prípadu a vedomosti úradu a MP o znečistení.