back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

Poslanec Stareček dotácie pre vlastnú akciovú spoločnosť navrhuje, schvaľuje aj využíva. Svojim nadelil 67% z rozdeľovanej čiastky !!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -

Poslanec MsZ Stareček z rozdeľovaných 230 000 Eur svojej akciovke navrhol prideliť 153 600. Je to arogancia moci, hanba, absentujúci pud sebazáchovy, alebo len využitie nezáujmu občanov a ostatných záujmových združení o správu vecí verejných?

Sereď / Určite ste už počuli pojem „konflikt záujmov“. Poniektorí možno aj morálka, etika a sem tam niekto ešte aj dnes chápe zásadný rozdiel medzi vlastným, súkromným a verejným (napr. mestským) majetkom.

Preto by (možno) nemalo byť tak náročné odpovedať na otázku, kam sa toto všetko z nášho mesta vytratilo.

Popoludní dňa  31. januára 2022  zasadala komisia, ktorej členovia rozdeľovali 230 000 Eur pre občianske združenia, záujmové kluby a – súkromnú akciovú spoločnosť vlastnenú dvomi akcionármi, inak poslancami Mestského zastupiteľstva v Seredi  Róbertom Starečkom a Dr. Miroslavom Buchom.

V minulosti sa rozdeľovania dotácií zúčastňoval aj poslanec Bucha, tento ale počas poslednej komisie prišiel a oznámil, že sa členstva pre zaneprázdnenosť vzdáva.

Treba povedať, že dotácie na svoju činnosť z rozpočtu Mesta Sereď žiadajú  viaceré organizácie a členmi komisie sú len predsedovia/štatutári niekoľkých z nich. Je potrebné špeciálne vzdelanie k pochopeniu stavu, že tieto organizácie majú mimoriadne zvýhodnené postavenie v udeľovaní dotácií, resp. podstatne vyššie šance dostať neúmerne vysokú dotáciu oproti ostatným žiadateľom?

- Článok pokračuje pod reklamou -

Povedané inak, ostatné kluby a organizácie sú znevýhodnené, až diskriminované.

Ak sú predstavitelia žiadateľov zároveň poslancami MsZ, tak  komisiou (teda aj sebou samými) výšku navrhnutých dotácií aj schvaľujú. Sami sebe. Nuž, ako to pomenovať slušne… Že by cielená a vedomá diskriminácia ostatných žiadateľov? Zneužívanie volenej funkcie v prospech svoj, alebo v prospech tretej strany?

Problém by bol aspoň čiastočne vyriešený, keby poslanci (v konflikte záujmov) mali v úcte zákony, morálku a etiku a vzhľadom na zjavný konflikt záujmov, by jednoducho boli z rozdeľovania dotácií vylúčení a v predmetnom bode by ani na MsZ nehlasovali. Ale to by sme asi chceli príliš veľa od ľudí, ktorí v zastupiteľstve a komisiách zjavne aj z dôvodu kontroly nad tokom peňazí sú. (možno len z uvedeného dôvodu)

Ďalšou možnosťou je k rozhodovaniu o dotáciách prizvať zástupcov všetkých žiadateľov s tým, že by sa na rozdeľovaní verejných peňazí podieľali a hlas každého z nich by mal rovnakú váhu. Aj tak by ale poslanci mohli výšku dotácií ovplyvniť, no to by už aspoň nebolo tak „na sedláka“.

No a ďalšou, možno ešte zaujímavejšou alternatívou by bolo rozhodovanie širokej verejnosti. Veď je to práve občan, ktorý vie najlepšie, čo potrebuje… (spôsob a systém by sa určite našiel)

Vráťme sa ale späť k súkromnej akciovej spoločnosti vlastnenej dvomi poslancami MsZ Starečkom a Buchom.

Dali sme možnosť poslancovi Starečkovi verejnosti vysvetliť, na základe akého (a)morálneho vzorca on, ako poslanec mal odvahu svojej súkromnej akciovej spoločnosti a ním vedenému klubu navrhnúť prakticky 67% zo sumy, ktorú mesto rozdeľovalo ako dotácie pre šport.

Tu je Starečkova „odpoveď“ občanom, ktorí celý tento špás platia:

- Článok pokračuje pod reklamou -

Člen komisie rozdeľujúcej finančné dotácie, poslanec MsZ, predseda športového klubu a akcionár súkromnej akciovej spoločnosti  Róbert Stareček napriek zjavnému konfliktu záujmu, sa občanom odmietol vyjadriť a odpovedať na otázku, či svoje konanie považuje za morálne.

    

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img