back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

TAG

STU Bratislava

Viac ako pol storočie starý osciloskop v Múzeu totality

Ďalší na svoj vek dobre zachovalý technický kúsok do Múzea totality venoval Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., ktorý ešte dnes študentom odovzdáva desaťročiami nadobudnuté...

Najčítanejšie