back to top

ISSN 1337-8481

Archívy SeredOnLine

TAG

Denné centrum seniorov

Zdravotno-preventívny deň v Dennom centre pre seniorov

Iniciatíva pravidelne zorganizovať zdravotno-preventívny deň určený seniorom je skvelým krokom, kedy sa bez ľudia vo vyššom veku bez stresujúcej návštevy lekára dozvedia dôležité telesné...

Najčítanejšie