ISSN 1337-8481

Kauza Mestský bytový podnik

Staršie články k tejto kauze si môžete prečítať v našom archíve.

Ako sa Vám (nám) zvyšujú ceny tepla v Seredi

Variabilná zložka ceny tepla sa skladá z ceny energií napríklad ceny plynu, elektriny, vody a podobne. Túto cenu dodávateľ v podstate nevie ovplyvniť, nakoľko tieto komodity nakupuje a napríklad nákupná cena plynu je závislá...

Archívne články k tejto kauze

Kauza Mestský bytový podnik

Staršie články k tejto kauze si môžete prečítať v našom archíve.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -