Aby ich smrť nebola zbytočná…

23

AK TO VŠETCI ZABALÍME

5