Berlín žije históriou a NDR. Teda aspoň pre turistov a obchodníkov