Úspešný projekt na riešenie inžinierskych sietí kaštieľa z Fondu na rozvoj Trnavského kraja

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Trnavský samosprávny kraj v marci 2022 spustil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Cieľom bolo podporiť aktivity, podujatia a práce subjektov a organizácií, ktoré výrazne prispejú k propagácií kraja a naplnia jeho rozvojový potenciál s nadregionálnym významom. Spomedzi 111 doručených žiadostí získalo podporu 51 z nich. Žiadosti hodnotila osemčlenná komisia, z toho 4 členov nominovala Komisia Zastupiteľstva TTSK pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu a 4 členov určil predseda TTSK z radov odborníkov .„Podporou 51 projektov sledujeme obnovu historických pamiatok, rozmach kreatívneho priemyslu, tvorbu zelenej krajiny, vzdelávanie mládeže, fungovanie IT start-upov či rozvoj elektromobility,“ uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič v čase vyhlásenia výzvy.

Jedným z úspešných žiadateľov bolo aj mesto Sereď s projektom, ktorého cieľom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom koncepčného riešenia inžinierskych sietí kaštieľa v Seredi. O pridelenie dotácie sa zaslúžil projektový manažér mesta Sereď Branislav Bíro, ktorý projekt vypracoval. „V rámci sprevádzkovania „Seredského kaštieľa“ ako národnej kultúrnej pamiatky bolo potrebné zabezpečiť prípravnú dokumentáciu k vybudovania inžinierskych sietí objektu. Hlavným cieľom projektu bolo zachovanie a sfunkčnenie národnej kultúrnej pamiatky a jej častí pre ďalšie generácie obyvateľov a návštevníkov Trnavskej župy,“ uviedol Bíro.

Realizáciou projektu bola zabezpečená prípravná dokumentácia zameraná na napojenie objektu kaštieľa na verejnú sieť vodovodu a kanalizácie, káblové rozvody vysokého a nízkeho napätia a inštalácia trafostanice. Ďalej projektová dokumentácia rieši dopravnú infraštruktúru, vsakovanie dažďových vôd z celého objektu kaštieľa, napojenie objektu kaštieľa na verejnú sieť plynu či polohopisné a výškopisné zameranie územia v okolí kaštieľa.

„Prínosom projektu bude zachovanie a prezentácia kultúrneho dedičstva na lokálnej a národnej úrovni. Ide o dosiahnutie trvalo udržateľného a stavebnotechnického stavu kaštieľa, odstránenie jeho havarijného stavu, vytvorenie priestorov pre kultúrno-spoločenské aktivity, prezentáciu exponátov a osvetovú činnosť. Termín realizácie projektu sme dodržali podľa podmienok výzvy Trnavského samosprávneho kraja č.1/FoRT/2022“ uviedol na záver projektový manažér Bíro.

- Inzercia -

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články