Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ novozvolený primátor a poslanci slávnostne zložili sľub

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi sa konalo 24. novembra 2022 vo veľkej zasadačke mestského úradu. Rokovanie sa uskutočnilo v dvoch samostatných častiach.

V úvode prvej slávnostnej časti sa slova ujal odchádzajúci primátor Martin Tomčányi, ktorý stručne zhodnotil posledné roky vo funkcii a poďakoval všetkým zamestnancom mestského úradu za odvedenú prácu. Novozvolenému primátorovi Ondrejovi Kurbelovi zaželal veľa optimizmu, energie a úspechov v nasledujúcom volebnom období. Následne predsedkyňa mestskej volebnej komisie Mária Karmažínová oboznámila prítomných s výsledkami volieb. (článok s výsledkami volieb nájdete tu : výsledky.)

Nasledovalo zloženie zákonom predpísaného sľubu nového primátora Ondreja Kurbela a prevzatie insígnií od bývalého primátora Martina Tomčányiho. Sľub zložilo aj devätnásť poslancov mestského zastupiteľstva a bolo im odovzdané osvedčenie o zvolení.

Primátor mesta Ondrej Kurbel vo svojom príhovore na záver slávnostného aktu poďakoval všetkým obyvateľom mesta za účasť vo voľbách. Zároveň svojim voličom vyjadril poďakovanie za podporu a prejavenú dôveru. Ďalej medzi iným povedal: „Svojou prácou sa budem snažiť dokázať, že chcem ľudí spájať a chcem byť rovnakým primátorom pre všetkých. Ďakujem bývalému vedeniu mesta, bývalým kolegom poslancom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o prospech nášho mesta. Všetci si uvedomujeme, aké náročné obdobie je pred nami. O to viac verím, že spolu s novým zastupiteľstvom budeme hľadať prieniky a že naša spolupráca bude konštruktívna, slušná a najmä so zreteľom pre dobro obyvateľov nášho mesta.“

V druhej už pracovnej časti si poslanci zriadili šesť stálych komisií mestského zastupiteľstva, zvolili ich predsedov a členov. Predsedom komisie legislatívno-právnej sa stal Miloš Klenovič, predsedom komisie finančnej a majetkovej sa stal Tomáš Karmažín, predsedom komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie sa stal Ján Himpán, predsedom komisie sociálnej a kultúrnej sa stal Ján Jankulár, predsedom komisie školskej, športovej a bytovej sa stala Slávka Kramárová a predsedom komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa stal Marek Tóth. ( členov a náplň práce komisií uverejníme v samostatnom článku.)

- Inzercia -

Na rokovaní prebehlo aj poverenie poslanca mestského zastupiteľstva Michala Irsáka, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia v prípade neprítomnosti alebo odmietnutia primátora či jeho zástupcu viesť rokovanie. Poslanecký zbor na zasadnutí určil aj poslancov poverených funkciou sobášiacich. Primátor Ondrej Kurbel oznámil na rokovaní aj meno novej zástupkyne primátora na nasledujúce volebné obdobie. Stala sa ňou poslankyňa Mária Fačkovcová. Nasledovalo určenie platu primátora a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články