Po prestávke opäť otvára detské ihrisko Mimoňovo

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Detské indoorové ihrisko MIMOŇOVO bolo uvedené do prevádzky v januári 2019. Projekt vznikol v spolupráci mesta Sereď so spoločnosťou Samsung a nachádza sa vo vestibule na poschodí kina Nova. Ide o ihrisko inšpirované známou rozprávkou a je určené pre deti od 3-12 rokov s výškou do .1,30m. Maximálna kapacita ihriska je 10 – 14 detí.

Na základe nariadenia vlády SR boli ihrisko počas pandémie zatvorené. Štandardne boli brány ihriska zatvorené aj počas letných mesiacov, keďže skúsenosti ukázali v tomto období minimálnu až nulovú návštevnosť.

S chladnejším počasím je prevádzka ihriska MIMOŇOVO od 23. septembra 2022 opätovne spustená. Otvorené bude v PIATOK 16:30 – 19:00 hod. , SOBOTU a NEDEĽU 16:00 – 18:30 hod.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Na ihrisko je zakázané vstúpiť v topánkach. Vstup dieťaťa na ihrisko je možný iba v sprievode dospelej zodpovednej osoby a so súhlasom prevádzkovateľa.
Zodpovednosť za dieťa nesie v plnej miere jeho rodič alebo iná poverená dospelá osoba. Vstup na ihrisko je povolený iba ak je užívateľ bez obuvi a usušený, aby sa predišlo úrazom. Na ihrisko je zákaz vstupu s uterákmi, hračkami alebo inými predmetmi, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli privodiť úrazy užívateľom alebo spôsobiť poškodenie ihriska. Prevádzkovateľ ihriska nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví alebo majetku osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch ihriska. Deti s agresívnym správaním budú z ihriska vykázané. Posúdenie agresivity je v kompetenciu personálu alebo aj ostatných zodpovedných dospelých osôb, dohliadajúcich na svoje deti.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za osobné veci návštevníkov a užívateľov ihriska.
Ak dieťa spôsobí znečistenie priestorov ihriska, zodpovedná osoba alebo rodič je povinná oznámiť túto skutočnosť personálu a bezodkladne zariadiť nápravu, aby neboli poškodení aj ostatní užívatelia. Za každé poškodenie ihriska spôsobené užívateľom je zodpovedná dospelá osoba povinná poskytnúť bezodkladne kompenzáciu v plnej výške.

- Inzercia -

Na ihrisku je prísne zakázané: vstup bez súhlasu prevádzkovateľa, konzumácia jedál a nápojov, agresívne hranie, lozenie po bočný stenách a sieťach, lozenie na šmýkačke v protismere, ohrozovanie ostatných užívateľov akýmkoľvek spôsobom, úmyselné poškodzovanie zariadenia ihriska, úmyselné porušovanie dodržiavania stanovenej kapacity ihriska, nosiť akékoľvek predmety, ktoré by mohli privodiť ujmu na zdraví alebo ohroziť samotného užívateľa alebo ostatných na ihrisku a jeho okolí. Ďalej je zakázaný vstup dieťa s príznakmi respiračných a iných prenosných ochorení.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
– Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
– Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
– Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov – prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
– Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
– Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
– Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
– Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -
- Inzercia -
- Inzercia -

Ďalšie články